Debreceni Javítóintézet

Az „Általános (universal) prevenció” olyan prevenciós program, mely gyógyult szenvedélybeteg fiatalokkal valósul meg, tehát a projektelem célcsoportja a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők. Számukra kerül megrendezésre egy 3 órás prevenciós előadás. Az általános prevenció értelmében az egész fiatal populáció veszélyeztetettnek tekinthető, a veszélyeztetettség mértéke azonban igen eltérő, ezért a veszélyeztetettség mértékének felmérése is megtörténik ebben a tevékenységcsoportban (a veszélyeztetett csoportok beazonosítása, biológiai, pszicho-szociális, szociális, vagy környezeti kockázati tényezők mentén). Olyan ismeretek, készségek, jártasságok megismertetése a tevékenység tartalma, amelyek lehetővé teszik a problémák kivédését, növelik a védettséget, a célok elérését pedig nagyban segítik a gyermekvédelemben nevelkedett gyógyult szenvedélybetegek által történő tapasztalat megosztás.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

 

Általános (universal) prevenció

 

 

A tevékenység megnevezése

Általános (universal) prevenció

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet

A megvalósító szervezet neve

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma

összesen 221 fő

A tevékenység ütemezése

2020.07.15., 2020.07.22., 2020.07.29.

 

A tevékenység célja

Az „Általános (universal) prevenció” olyan prevenciós program, mely gyógyult szenvedélybeteg fiatalokkal valósul meg, tehát a projektelem célcsoportja a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők. Az általános prevenció értelmében az egész fiatal populáció veszélyeztetettnek tekinthető, a veszélyeztetettség mértéke azonban igen eltérő, ezért a veszélyeztetettség mértékének felmérése is megtörténik ebben a tevékenységcsoportban (a veszélyeztetett csoportok beazonosítása, biológiai, pszicho-szociális, szociális, vagy környezeti kockázati tényezők mentén).

Olyan ismeretek, készségek, jártasságok megismertetése a tevékenység tartalma, amelyek lehetővé teszik a problémák kivédését, növelik a védettséget, a célok elérését pedig nagyban segítik a gyermekvédelemben nevelkedett gyógyult szenvedélybetegek által történő tapasztalat megosztás.

 

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenység három alkalommal került lebonyolításra a javítóintézeti neveltek részére. A projektelem végrehajtását szervező szakember felsőfokú végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezik hátrányos helyzetű fiatalok, valamint javítóintézeti neveltek tanításában, fejlesztésében.

 

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

A három alkalomból álló tevékenység első két alkalmán a debreceni Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményéből kértünk fel 2-2 szenvedélybeteg férfit, hogy ossza meg tapasztalatait a függőségükkel és gyógyulásukkal kapcsolatosan. Igyekeztünk úgy kiválasztani a gyógyuló szenvedélybetegeket, hogy életkorban, társadalmi helyzetben, függőség típusában, iskolai végzettségben különbözőek legyenek, hogy a célcsoport számára tudatosuljon, hogy a függőség bárkiben kialakulhat, valamint az, hogy láthassák a különböző megküzdési stratégiákat, valamint azt, hogy ezek a férfiak eljutottak oda, hogy intézményi segítséget kérjenek a függőségükkel való megküzdésükhöz.

A harmadik alkalommal a Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye és az egyesület munkatársai egy 8 állomásból álló prevenciós vetélkedőt szerveztek az intézet fiataljai számára.

A prevenciós vetélkedő állomásai és a feladatok a következők voltak:

  1. A csapatok találjanak ki egy csapatnevet, majd mindegyik csapat írjon egy drogellenes szlogent (1-10. pont)
  2. Activity, 10 szóból mennyit találnak el 10 perc alatt? (annyi pont, amennyit kitalálnak)
  3. Totó (annyi pont, amennyit kitalálnak)
  4. Keresztrejtvény (annyi pont, amennyit kitalálnak)
  5. Fekvőtámasz verseny, 3 fővel 3 perc alatt hány db sikerül? (annyi pont, amennyi fekvőtámaszt csinálnak összesen)
  6. Prevenciós kvíz (annyi pont, amennyit kitalálnak)
  7. 30-at fordul, hány métert tud megtenni egyenesen? 3 fővel. (annyi pont, ahány métert mennek összesen)
  8. Dekázás focilabdával, 3 fővel 3 perc alatt hány db sikerül? (annyi pont, amennyit dekáznak összesen)

 

Alkalmazott módszerek

Az első két alkalommal két-két gyógyuló szenvedélybeteg osztotta meg történetét, melyet a hallgatóság kérdései követtek. A harmadik alkalommal a javítóintézeti neveltek nevelési csoportonként mentek helyszínről, helyszínre, ahol csoportosan oldották meg a különböző prevenciós feladatokat.

 

Tárgyi feltételek, eszközigény

Az eszközigény a következőket foglalta magában: író- és rajzeszközök (tollak, filcek, grafit, színes ceruzák), A/4 lapok, feladatlapok, 8 különböző helyszín.

 

Milyen tapasztalatai vannak a program/tevékenység megvalósításával kapcsolatban (A résztvevők visszajelzéseit is figyelembe véve)?

A fiatalokat mind a három alkalom fokozottan érdekelte. Sok fiatal azonosulni tudott a szenvedélybetegekkel, mert hasonló élethelyzetben volt ő maga vagy a családtagjai. Látták, hogy mennyi munka és energia a gyógyulás útja. A szenvedélybeteg életutat gyakran kudarcos családi és baráti kapcsolatok kísérik, gyakori az állásvesztés is. Mindez még elkerülhető a javítóintézeti fiatalok körében, akik érintettek a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban, de még nem mutatják az erős függőség jeleit.

A prevenciós vetélkedőt a fiatalok nagyon élvezték, a versengés és a mozgás a célcsoport lételeme. A projekt megvalósítása során nagyon sok ismeretet szereztek, így nagyon jól teljesítettek az elméleti kérdésekben is.

 

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül? 

A fejlesztett terület eredményei, hatása

A projektelem első két alkalma a gondolkodásra épített, meg akartuk mutatni, hogy a függőség negatívan befolyásolja az életutat, gátolja a célok megvalósítását, a családi, baráti és a munkahelyi kapcsolatok kárára válik, rombolja az egészséget. A függőségből való kilábalás nagyon hosszú, nehéz út, legtöbb esetben külső segítséggel történik.

A vetélkedő célja, hogy a fiatalok játékos formában számot adjanak tudásukról, valamint a sport révén a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére kívántuk felhívni a figyelmüket.

 

Kábítószerek és a veszélyeztetett fiatalok

Kábítószerek és a veszélyeztetett fiatalok csoportjai

Reziliencia és inklúzió

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.