Debreceni Javítóintézet

Javaslatok programok szervezéséhez
és lebonyolításához zárt gyermekvédelmi intézményekben

Javaslatok a program időtartamának szervezésével kapcsolatban

Egy hosszabb időtartamú program alkalmait egymáshoz minél közelebbi időpontban javasolt megtartani, figyelembe véve azt az ütemet, amely során a neveltek képesek elsajátítani a program által átadni kívánt tudást, viszont még nem terheljük őket olyan szinten, amely miatt esetlegesen lankadna a figyelmük, és emiatt a foglalkozás céljának elérése veszélybe kerül. Ezeket a szempontokat figyelembe véve, hetente két – három alkalommal, napi 1.5-2 órás foglalkozás megtartása a célszerű, olyan módon, hogy két foglalkozás között teljen el legalább 24 óra. A délutáni idősáv választása esetén figyelembe kell venni, hogy az hogyan illeszkedik az intézmény rendjébe, milyen napirendi pontokat érint.

Tapasztalataink alapján a hosszabb idő alatt megvalósított programok (2-3 hónap) hatékonyabbak, mert több szempontból, többféle eszközzel tudjuk megközelíteni az adott témát. 

Tábor jellegű programok szervezésénél viszont bevált az 5 egymást követő nap, mert akkor intenzíven tudunk egy témával foglalkozni, könnyebb fenntartani a motivációt. Utóbbi esetben a délelőtti 4 – 4 és fél órát érdemes a foglalkozásra fordítani.

 

Javaslatok a résztvevők számára és összetételére és csoportos felosztására vonatkozóan

A programok megtartása kb. 10 fős csoportokban javasoljuk. Fontos, hogy fiatalok viszonylag homogén csoportot alkossanak tudásszintjük, képességeik szempontjából. A programszervezés szempontjából a résztvevőknek nem fontos, hogy ismerjék egymást a csoportfoglalkozás előtt. 

Önismereti csoport esetén viszont azt találtuk hatékonynak, hogy érdemes nevelési csoportban tartani, mert ebben az esetben fontos lehet a társak visszajelzése, valamint a társismereti feladatok ebben az esetben több releváns információt adhatnak. Szintén a nevelési csoportokat preferáljuk a tábor jellegű programok lebonyolítása esetében, mert a fiatalok gyakran szabadidejükben, esténként is dolgoznak a feladatokon. A motivációt ebben az esetben könnyebb fenntartani a foglalkozások ideje alatt. 

Egyéb esetben megfelelő csoportszervezési lehetőség a tanulócsoportokban való részétel, mellyel jobban biztosítható a hasonló tudásszint elérése. A csoportok személyi összetétele a javítóintézet belső működési sajátosságai miatt gyakran változnak. Ez sokszor nehezíti egy-egy tevékenység – főként az 5 napos, intenzív foglalkozások – lebonyolítását, különösen olyan esetben, amikor adott feladatok elvégzése a csoporton belül adott személyekhez kötődik, azok sikere az adott személyektől függ. Hasonló a helyzet akkor is, amikor a tábor jellegű programok ideje alatt a résztvevő fiatalokat bizonyos napokon más tevékenységek elvégzésére osztják be, kivonva őket a folyamatból, így a tevékenységek egymásra épülése miatt nem biztosítható a fiatalok integrálása a csoportba. 

 

Külső szakember megvalósító mellé a javítóintézeti szabályzat szerint biztosítani kell egy alkalmazott jelenlétét. Tapasztalataink szerint megemeli a fiatalok bevonódási szintjét, ha a javítóintézeti alkalmazott is részt vesz a feladatok lebonyolításában, segíti a megvalósítást.

A programra való felkészülés előtt célszerű tájékozódni, hogy hány fős csoportnak kell tartani a foglalkozást a technikai felkészülés miatt. 

Javaslatok a tananyaggal kapcsolatban

A tananyag mindenképp tartalmazzon az elengedhetetlen elméleti ismeretek mellett gyakorlati feladatokat, összességében az egész foglalkozás legyen élményalapú. A tapasztalás legyen az, ami révén az elmélet áthelyezhető gyakorlatba. Mindenképp legyenek játékos, esetenként mozgást igénylő feladatok, és ha a foglalkozás tematikája engedi, építsünk be improvizációs feladatokat. 

A szóbeli, írásbeli, gyakorlati feladatok változatos tematikája köti le a fiatalokat, tapasztalataink szerint mindig fel kell hívni a fiatalok figyelmét arra, hogy a kinti életben hol és hogyan használhatják fel a tanultakat. 

A fiatalok nagyon szeretnek versenyezni, így ahol lehet, mind egyéni, mind csoportszinten ezzel lehet növelni a figyelem szintjét. A programok végén javasolt élni különböző szintű szóbeli, írásbeli jutalmazás lehetőségével, ezenkívül nagy sikere van az édességeknek is. 

Módszertani útmutató a célcsoportra vonatkozóan

Célcsoporttal való bánásmód és kommunikáció

A csoporttal legyünk mindig kedvesek, megértőek, de egyben határozottak is. Fontos, hogy felmérjük, kivel milyen jellegű kommunikáció a célravezető. Az is lehetséges, hogy a kiscsoporton belül is kialakulnak kisebb alcsoportok, és előfordulhat, hogy mindegyiküknél más-más kommunikáció a megfelelő. Fontos, hogy végig türelmesek és pozitívak maradjunk. Dicsérjünk gyakran, mindent, amit lehet! 

Vegyük figyelembe az egyes fiatalok képességeit, adottságait és ehhez mérten ítéljük meg az általuk nyújtott teljesítményt, igyekezetet! A résztvevők érezzék, hogy fontos az, amit csinálnak, fontos a véleményük. Mindenki elmondhatja a véleményét, nincsenek rossz válaszok. Amennyiben a feladat jellege megengedi, a fiatalok élhetnek a passzolás lehetőségével. Gyakran előfordul, hogy egy-egy passzív fiatal az adott foglalkozás végére mégis bekapcsolódik a feladat végrehajtásába. 

Gyakran előfordul, hogy a neveltek figyelmét elvonja, kedvét elrontja, feszültté teszi pl. a közelgő tárgyalási nap, egy rossz hír otthonról. Ez befolyással lehet az egész csoport hangulatára. Szünetekben ezt egyéni beszélgetéssel lehet oldani. 

 

A csoportban gyakran összeszedjük azokat a szabályokat, melyek szerint szeretnének a fiatalok együtt dolgozni. Ezek betartására gyakran felhívják egymás figyelmét a csoporttagok. 

Minimum elvárások a tananyag átadásával kapcsolatban

A szakember igyekezzen minél pontosabban, részletesebben, minél több oldalról bemutatva átadni a kívánt tananyagot. Figyelembe kell venni, hogy a csoportban eltérő képességű, motivációjú tagok vannak. Próbálni kell minden csoporttagot bevonni a feladat megoldásába, a csoportmunkába. Alapvetően, amit a fiatalok meg tudnak csinálni, azokat a feladatokat célszerű ki is osztani. A leggyengébb képességű fiatal kiosztja ill. beszedi a feladatlapokat, tollakat stb. Lesz olyan, aki vállalja a feladat felolvasását, mások pedig próbálkoznak a megoldásokkal. Célravezető lehet, ha egymásnak magyarázzák el az adott feladatot, néha a saját nyelvezet a hatékony, emellett pedig megtapasztalják a segítségnyújtás pozitív érzését. 

A szakembernek tudatosítani kell magában azt, hogy a fiatalok többsége az iskolarendszerben nem volt sikeres, figyelmüket 20-30 percig lehet fenntartani folyamatosan. Alapvetően fel kell kelteni a tudásvágyat, a kíváncsiságot a csoport tagjaiban. Figyelni kell arra, hogy többféle tanításmódszertant alkalmazzunk, minden résztvevőnek meg kell találnunk a leghatékonyabb tanulási formát. 

Időkeret és tartalmak (oktatói szabadság)

A szakember az időkerettel és a tartalmak átadásával a célcsoport összetételének ismeretében, illetve a résztvevők igényeinek megfelelően rugalmasan bánhat. Ha azt érzékeli, hogy az előre megtervezett idő nem elegendő, vagy hogy a nevelteket a megszokottnál jobban érdekli az adott téma, nyugodtan tolhat az időtávon. Ha pedig azt veszi észre, hogy egy adott feladat nem érdekli a nevelteket, akkor csökkentheti a feladattal töltött időt, esetleg le is cserélheti a feladatot egy olyanra, ami jobban motiválja őket. 

Ha viszont a fiatalok számára kevésbé érdekes feladat mindenképp kompetenciafejlesztő jelleggel bír, akkor próbálja másmódon átadni a kívánt mondanivalót. Próbáljon olyan eszközt találni, amit a neveltek le tudnak vetíteni a saját életükre, ezáltal közös pontot talál velük, és képes akár a vártnál nagyobb mértékben is felkelteni a csoport figyelmét.

 

Tréneri kézikönyv

 

 

 

Csillagtúra – program terv

 

A csillagtúra lényege elsődlegesen az, hogy a jelenlegi körülmények között színesíteni tudjuk a fiatalok mindennapjait, másodlagosan pedig egy olyan versenyszerű játékot teszünk lehetővé, amiben a csoportok nem találkoznak egymással, mégis tudnak vetélkedni. Minden nap más-más állomáson kell elvégezni az adott feladatot, tehát állomásonként naponta váltják egymást a csoportok. Célszerű minimum annyi állomást felállítani, amennyi a csoportok száma, így naponként nem marad ki csoport a feladat elvégzéséből – állomás lehet több, abban az esetben annyi nappal tovább tart a rendezvény.

Helyszín

Feladat

Felelős a kidolgozásért

  1. Body-terem

Erőfelmérés -különböző gyakorlatokkal

 
  1. Tornaterem

Ügyességi-gyorsasági- állóképességi feladatok

 
  1. Ebédlő

„Egy perc és nyersz”- ügyességi feladatok

 
  1. Csoport

Lurkó-logika – észforgató gyakorlatok

 
  1. Könyvtár

Mit rejtenek a könyvek – könyvkereső

 
  1. Tanácsterem

Mit kell tudni a koronavírusról – filmes teszt

 
  1. Csoport

Keresztrejtvények

 
  1. Biliárd 

Biliárd ügyességi feladatok

 
  1. Csoport

Activity – feladványok 

 

A feladatok pontos kidolgozása rendkívül fontos – vannak olyan feladatok, melyeket kilenc különböző módon kell kidolgozni ahhoz, hogy igazságos értékelés születsen, hiszen nem feltétlen lesz mindig ugyanaz az állomásvezető, de a feladat végzésnek pontosan ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani (pl. ne ugyanazt a keresztrejtvényt kelljen megoldani, mert a hosszú verseny lefolyás alatt átadhatják egymásnak a megoldásokat). Ebből adódik, hogy lesz olyan állomás, ahol ugyanolyan feltételekkel rendelkező, hasonló nehézségű, de a résztvevők számának megfelelő feladatot kell kidolgozni.

 

A csoportok beosztása az állomásokon

 

 

08. 

szerda

09.

csütörtök

14.

kedd

15. 

szerda

16.

csütörtök

17.

péntek

20.

hétfő

21.

kedd

22.

szerda

Body-terem

Letart/bef

Jav/zárt

Jav-3as

Jav/2-es

Jav/1-es

Jav/bef

Letart/3

Letart/2

Letart/1

Tornaterem

Letart/1

Letart/bef

Jav/zárt

Jav-3as

Jav/2-es

Jav/1-es

Jav/bef

Letart/3

Letart/2

Ebédlő-egyperc…

Letart/2

Letart/1

Letart/bef

Jav/zárt

Jav-3as

Jav/2-es

Jav/1-es

Jav/bef

Letart/3

Csoport – logika

Letart/3

Letart/2

Letart/1

Letart/bef

Jav/zárt

Jav-3as

Jav/2-es

Jav/1-es

Jav/bef

Könyvtár

Jav/bef

Letart/3

Letart/2

Letart/1

Letart/bef

Jav/zárt

Jav-3as

Jav/2-es

Jav/1-es

Tanácsterem

Jav/1-es

Jav/bef

Letart/3

Letart/2

Letart/1

Letart/bef

Jav/zárt

Jav-3as

Jav/2-es

Csoport-rejtvény

Jav/2-es

Jav/1-es

Jav/bef

Letart/3

Letart/2

Letart/1

Letart/bef

Jav/zárt

Jav-3as

Biliárd

Jav-3as

Jav/2-es

Jav/1-es

Jav/bef

Letart/3

Letart/2

Letart/1

Letart/bef

Jav/zárt

Csoport-activity

Jav/zárt

Jav-3as

Jav/2-es

Jav/1-es

Jav/bef

Letart/3

Letart/2

Letart/1

Letart/bef

Minden állomáson 1400-kor kell megjelenni, kivéve a csoportban végzendő feladatot, oda az állomás-vezető érkezik a feladat elvégeztetésére. Az értékelő lapok mindig az állomás-vezetőknél lesznek, tehát a csoportnak erre nincs gondja. Az állomás-vezetők által kitöltött értékelő lapokat a versenysorozat végén összesítjük, a szokásoknak megfelelően mindig csoport-átlagot számolunk, az dönt az állomáson felállított sorrendről.

 

Csoport

Dátum/időpont

Feladatban résztvevők létszáma

Darabszám / csoport

-folyamatidő

Csoport magatartása

(1-től 5-ig)

Állomás-vezető aláírása

Letartóz/Befogadó

         

Letartóztatott/1-es

         

Letartóztatott/2-es

         

Letartóztatott/3-as

         

Javító/Befogadó

         

Javító/1-es

         

Javító/2-es

         

Javító/3-as

         

Javító/Zárt

         

X.Y. állomás

Felelős: ………………………………..

 

Csillagtúra állomások

Állomás vezetők beosztása a csillagtúra idejére

08. 

SZERDA

09. CSÜTÖRTÖK

14. 

KEDD

15. 

SZERDA

16. CSÜTÖRTÖK

17. 

PÉNTEK

20. 

HÉTFŐ

21. 

KEDD

22. 

SZERDA

Body-terem

                 

Tornaterem

                 

Ebédlő-egyperc…

                 

Csoport – logika

                 

Könyvtár

                 

Tanácsterem

                 

Csoport-rejtvény

                 

Biliárd

                 

Csoport-activity

                 

Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez

 

Európai drogprevenciós minőségi standardok
 

 

A drogprevenciós programszervezést megkönnyítő információk

 

Könyvek, szakmai anyagok:

a. Zacher Gábor – Mindennapi függőségeink
b. Grezsa Ferenc- Surányi Zsuzsanna – Fiatalok szerhasználata
c. Dr. Keller Éva- Kábítószer körkép
d. Kun Bernadette – Demetrovics Zsolt – Az érzelmi intelligencia szerepe az addikciós zavarokban
e. Demetrovics Zsolt- Drog, család, személyiség

f. Bajzáth, Tóth, Rácz – Repülök a gyógyszerrel — A kábítószerezés története a szocialista Magyarországon 

 

Filmek:

a. Egy kosaras naplója
b. Rekviem egy álomért
c. Trainspotting
d. Istenek városa

 

Weboldalak, internetes fórumok:

a. https://www.mondjnemetadrogokra.hu
b. https://drogriporter.blog.hu
c. http://drogfokuszpont.hu

d. http://voltegyszer.com/

e. http://melyikuton.hu/

 

Önismeret

 

Könyvek, szakmai anyagok:

a. Dr. Kunos István – Önismeret
b. Péter István – Önismeret
c. Rudas János- Delfi örökösei
d. Johari- ablak

 

Feladat gyűjtemények:

1. Önismereti és fejlesztési gyakorlatok http://www.okv.info.hu/ONISMERETI%20ES%20FEJLESZTESI%20GYAKORLATOK.pdf

2. Tanulj Másképp műhely
http://www.tanuljmaskepp.hu/szuper-onismereti-jatekok/

3. Személyiségfejlesztés: önismeret mélyítése, készségfejlesztés
https://www.szkk-szombathely.hu/webimages/files/ERASMUS-HU_2_Szem%c3%a9lyis%c3%a9gfejleszt%c3%a9s_%c3%b6nismeret-m%c3%a9ly%c3%adt%c3%a9se_k%c3%a9szs%c3%a9gfejleszt%c3%a9s.pdf

 

Weboldalak:

a. https://www.mindenamionismeret.hu/
b. https://mindsetpszichologia.hu/
c. mipszi.hu

 

Filmek:

a. Bakancslista
b. Egyenesen át
c. Pi élete

 

Konfliktuskezelés, kommunikáció

 

Könyvek, szakmai anyagok:

a. Bagdy Emőke, Beata Bishop, Böjte Csaba, Rambala Éva: Hidak egymáshoz – Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés

b. Thomas Schmidt- Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok

c. Dr. Budavári – Takács Ildikó – A konfliktuskezelés technikái

d. Marshall Rosenberg – A szavak ablakok vagy falak
e. Rambala Éva – Erőszakmentes kommunikáció alapjai

 

Feladat gyűjtemények:

a. Szárnyalás – Játékgyűjtemény pedagógusoknak 25-30.old
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf

b. Kommunikációs gyakorlatok, játékok
https://www.katped.hu/sites/default/files/jo_kommunikacios_gyakorlatok.pdf

c. Verbális kommunikációs tréning feladatok
https://zvarga.com/verbaliskommunikaciostreningjatek-gyakorlat/

d. Tréneri kézikönyv – Érzékenyítő tréningek elmélete és gyakorlata
https://kathaz.hu/wp-content/uploads/2018/09/Treningkonyv.pdf

 

Weboldalak:

a. https://asszertivakademia.hu/konfliktuskezeles-bevezetes-alapok-technikak/
b. https://tiszta-kommunikacio.hu/a-konfliktuskezeles-tizparancsolata/
c. https://onlinepszichologus.net/blog/konfliktuskezeles-a-hetkoznapokban/
d. https://mindsetpszichologia.hu/2017/02/26/hogyan-legyel-a-konfliktuskezeles-szakertoje-6-lepes- a-harmonikus-kapcsolatokert/
e. https://tiszta-kommunikacio.hu/asszertivitas/

 

Nemet mondás

Könyvek, szakmai anyagok:

a. Marie Haddou – Merj nemet mondani
b. Alexander Oakwood – Mikor mondjunk nemet és hogyan
c. Peter Lauster – Ne hagyd magad

 

Feladat gyűjtemények:

a. Tréneri kézikönyv – Érzékenyítő tréningek elmélete és gyakorlata
https://kathaz.hu/wp-content/uploads/2018/09/Treningkonyv.pdf

b. Szárnyalás – Játékgyűjtemény pedagógusoknak
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf

c. 3. Személyiségfejlesztés: önismeret mélyítése, készségfejlesztés
https://www.szkk-szombathely.hu/webimages/files/ERASMUS-HU_2_Szem%c3%a9lyis%c3%a9gfejleszt%c3%a9s_%c3%b6nismeret-m%c3%a9ly%c3%adt%c3%a9se_k%c3%a9szs%c3%a9gfejleszt%c3%a9s.pdf

 

Filmek:

a. A fegyvertelen katona

 

Weboldalak: 

a. https://ugorjazorombe.hu/2017/10/21/a-nemet-mondas-csodas-muveszete/
b. https://mindsetpszichologia.hu/2017/08/16/a-nemet-mondas-muveszete/
c. https://asszertivakademia.hu/hogyan-mondjak-nemet-5-egyszeru-lepes/
d. https://piacesprofit.hu/tarsadalom/hogyan_mondjunk_nemet/

 

Csoportkohézió elősegítése

 

Könyvek, szakmai anyagok:

a. Pataki Ferenc- A csoportkohézió
b. Manfrd Gellert, Claus Nowak – A csapatépítés nagykönyve
c. Klaus Antons – Heidi Ehrensperger – Rita Milesi – A csoportdinamika gyakorlata
d. Rudas János – Delfi örökösei
e. Rudas János- Csoportdinamika 

 

Feladat gyűjtemények:

a. Háló játékok- találkozás, kapcsolat, közösség
https://www.halo.hu/index.php/kiskozossegek/segedanyagok/jatekok/csapatepito-jatekok

b.  Tréneri kézikönyv – Érzékenyítő tréningek elmélete és gyakorlata
https://kathaz.hu/wp-content/uploads/2018/09/Treningkonyv.pdf

c.  Szárnyalás – Játékgyűjtemény pedagógusoknak 13-25. old.
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf

d. Csoport dinamikai játékok
http://krisz.org/2012/04/02/csoport-dinamikai-jatekok/

e. Pillecukor kihívás
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower_build_a_team/transcript?language=hu

 

Weboldalak:
a. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=288
b.https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/33273/27%20SEGITO_MODSZEREK_FEJLESZTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
c. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch10s02.html
d.https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009_0026_kovi_szocialpsziho/313__a_csoport_pszicholgiai_jellemzi_normk_szerepek_kohzi.html
e.https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch16s02.html

f.Szakmai információs adattár PDF-ben

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.