A JAVÍTÓINTÉZET MISSZIÓJA

 

A javítóintézet a gyermekvédelmi ellátás rendszeréhez kapcsolódva a befogadott fiatalkorú bűnelkövetők emberi méltóságának tiszteletben tartásával és életkori szükségleteinek figyelembevételével olyan kompenzáló és korrigáló nevelést folytat, amellyel egyidejűleg törekszik a megelőző életút hiányainak pótlására és a bűnelkövetés hátterében rejlő hibás viszonyulási rendszer kijavítására a bűnismétlés megelőzése és a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében.

(Standardizáló munkacsoport 2015.)

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út. 173.
Telefon: (52) 486-327, fax: (52) 486-321
E-mail: dbjavito@dji.hu
Honlap: https://www.dji.hu
Hivatali kapu rövid neve: EMMIDBJAV
KRID azonosító: 351895168

VEZETŐK INTÉZETBEN TARTÓZKODÁSI RENDJE

munkanapokon:(H-P) 8:00 -18:00
ünnep – és munkaszüneti napokon: 8:00 -13:00

ÜGYFÉLKAPCSOLAT 

Antal Gábor igazgatóhelyettes
Telefon:(52) 486-327, mellék 211

NÖVENDÉKÜGYI HIVATAL: (H-CS) 7:30 – 16:00  (P) 7:30 – 13:30

Antal Gábor igazgatóhelyettes
Telefon:(52) 486-327, mellék 211

IRÁNYÍTÓ SZERV: Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek

KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERV:
 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest. Visegrádi u. 49.
https://szgyf.gov.hu/index.php/hu/