Debreceni Javítóintézet

 

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen
más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása
Hajdú Bihar megyében

 

Szerfogyasztással
kapcsolatos jogi ismeretek

 

A tevékenység megnevezése

Szerfogyasztással
kapcsolatos jogi ismeretek

A projektelem
megvalósítási helye

EMMI Debreceni
Javítóintézet

A megvalósító
szervezet neve

Otravez Értékteremtő Kft.

A célcsoport
megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma
(alkalmanként)

20 fő letartóztatott,
illetve 20 fő elítélt

A tevékenység ideje,
ütemezése

2×20 óra,
alkalmanként 4 óra

2020. július 4-5.,
11-12., 18-19., 24, 25, 26.

 

A tevékenység célja

Speciális alanyi kör
– javítóintézetben letartóztatás és elítélés miatt elhelyezett fiúk – számára
olyan ismeretanyag bemutatása, amely a hétköznapi információjukon túl
ténylegesen feltárja a kábítószer fogyasztás jogkövetkezményeit anyagi és
eljárásjogi oldalról. Ezen túlmenően a szerfogyasztás közvetlen fizikális
hatásainak bemutatása egészen a mikrokörnyezetüket érintő változásokra
kiterjedően.

 

A tevékenység
lebonyolítójának bemutatatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális
ismeret)

Dr. Fafula Krisztina
a Debreceni Egyetemen állam- és jogtudományi doktori címet szerzett 2001.
június 24. napján, 2005. évben jogi szakvizsgát tett. 2001. október 15.
napjától 2002. szeptember 15. napjáig a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
hivatásos állományú tagjaként bűnügyi vizsgálói munkakörben teljesített
szolgálatot, majd ezt követően az akkor Debreceni Városi Ügyészségen. 2009.
évtől a Debreceni Nyomozó Ügyészségen nyomozó ügyészi munkakörben dolgozott
2014. évig, ezt követően 2018. évtől és jelenleg is a Debreceni Járási
Ügyészség ügyészeként dolgozik.

 

A fejlesztés tartalmi
elemei, tematikája

A szerfogyasztás hatásainak bemutatása tág és
szűk értelemben. Ezen belül a társadalmi hatások bemutatása, hogyan reagál a
szerfogyasztóra, a szert terjesztőre stb. a jog és milyen eljárás keretén belül
történik mindez. Betekintés a szerfogyasztás fizikális hatásaiba, az
egészséget, mikrokörnyezetet érintően. Az érintett területek egybevetésével
milyen hatása van az egész életünkre, ennek szemléltetése konkrét esetek
ismertetése útján, illetve film megtekintésével.

A jogkövetkezmények az anyagi és eljárásjogi
szabályok, valamint jogesetek és gyakorlat bemutatásán keresztül történt.

 

Alkalmazott módszerek 

Előadás, előadás
interaktív módon, tárgyfilm megtekintése irányított beszélgetés a szerzett
tudás alapján

 

Tárgyi feltételek,
eszközigény

kivetítő, laptop,
pendrive

 

Milyen tapasztalatai
vannak a program/tevékenység megvalósításával kapcsolatban (a résztvevők
visszajelzéseit is figyelembe véve)? 

A programban
résztvevők – javítóintézeti neveltek – olyan célcsoport, akik a társadalmi
periféria szélén elhelyezkedő, halmozottan hátrányos helyzetű családok
gyermekei. Ebből adódóan fizikális, szellemi állapotuk és képességeik lényegesen eltérnek a
korosztályuk átlagától. Ezen túlmenően ők már érintettek a jogkövetkezmények
tekintetében és ténylegesen érzik a szerfogyasztás hatásait,
jogkövetkezményeit. Ennek ellenére figyelmük, érdeklődésük felkelthető,
előadásban bevonhatóak. Saját tapasztalataikon alapuló ismereteik igencsak
fejlesztésre szorulnak, melyet szívesen megosztanak. A jogszabályi háttér és
joggyakorlat ismereteinek bemutatása – hiányos tudásuknak és téves
információknak köszönhetően – látványos hatással bírt rájuk nézve. Években
kifejezve a magatartásokat a tényleges büntetéskiszabási gyakorlat tükrében.

A képzetlenségük,
életkoruk, szocializáltságuk és sok esetben szellemi állapotuk miatt az
ismeretanyag érthető kommunikálása fokozott figyelmet kíván az előadótól. Ennek
ellenére odafigyeléssel, nyíltsággal, az intézményben tartózkodásuk okának
érintetlenül hagyásával olyan módon vonhatóak be az előadásba, ami túlmutat
képességeiken, illetve azon, hogy miért is vannak az intézményben elhelyezve.

 

Mit sikerült megvalósítani
a kitűzött célok közül?

A teljes tematika
bemutatásra került.

 

A fejlesztett terület
eredményei, hatása

Összetettebb
gondolkodás az érintett területen, a szerfogyasztás közben tanúsított
magatartás jogi tartalommal kitöltődik és rálátást nyer annak következményeire,
valamint saját egyéni felelősségére. A programtevékenységen való részvétel mindenképpen szükséges a kellő visszatartó
erő kialakításához.

 

A szerfogyasztás hatásai

EMCDDA_jelentes_2019_HU

http://drogfokuszpont.hu

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.