Debreceni Javítóintézet

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Interaktív közösségfejlesztő és szemléletformáló események megrendezését végző mentorok felkészítése

A tevékenység megnevezése

„Közösségfejlesztés, szabad idő hasznos eltöltése” csoportfoglalkozáshoz kapcsolódó mentorok felkészítése

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet, EMMI Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai Telephelye

A megvalósító szervezet neve

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

Debrecen:20 fő, Nagykanizsa: 20 fő

A tevékenység ütemezése

2×6 óra, 2 egymást követő napon keresztül

További 4 alkalommal délutáni klubfoglalkozás gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára, javítóintézeti nevelők vezetésével, a workshop vezetőinek részvételével.

A tevékenység célja

A felkészítés célja a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése a közösség működését jellemző szabályszerűségekről és individuális készségeinek fejlesztése abból a célból, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára csoportfoglalkozásokat, heti rendszerességű klubokat tudjanak tartani közösségfejlesztés, szabadidő hasznos eltöltése területén. A mentorok segítése a klubfoglalkozások elindításában, a workshop vezetőinek személyes jelenlétével és aktív közreműködésével.

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenységet két szakember bonyolította le mindkét helyszínen, 20-20 fős csoportokban. Mind a kétfelsőfokú végzettségű szakember rendelkezik szakmai tapasztalattal hátrányos helyzetű fiatalok, javítóintézeti neveltek tanításában és gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberekfejlesztésében.Egy fő tanári és tréneri végzettséggel rendelkezik.

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

1. nap

 • Bemutatkozás, keretek tisztázása.
 • Érd el a követ! Bevezető feladat. Cél: ráhangolódás az együttműködést igénylő feladatokra.
 • Mi a közösség? Elmélet.
 • Miért él az ember közösségben? Egyéni munka, majd közös gondolkodás.
 • Mi a közösségfejlesztés célja? Elmélet.
 • Mi segíti a közösség kialakulását? Mi gátolja a közösség kialakulását? Csoportos munka, majd közös megbeszélés.
 • Csoportméret. Elmélet. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése.
 • Meredith Belbin elmélete.
 • Belbin-féle csapattag – típus kérdőív kitöltése. Egyéni feladat, majd az eredmények megosztása csoportban.
 • Találd meg a helyed! Csoportos feladat. Cél: a csoporttagok jobban megismerik egymást, összehasonlíthatják magukat a csoport többi tagjával az egyes dimenziók mentén, illetve magyarázatokat nyerhetnek a csoport hierarchiájában elfoglalt pozíciójuk miértjeiről.
 • Tojás. Csoportos feladat. Cél: a kreatív kooperáció fejlesztése, egyéni erősségek és a csoportos teljesítmény hatásának megtapasztalása. Megbeszélés fókusza: a csoporton belüli együttműködés tapasztalatai.
 • Pillecukor kihívás. Az előző feladat alternatívája. Cél: a kreatív kooperáció fejlesztése, egyéni erősségek és a csoportos teljesítmény hatásának megtapasztalása. Megbeszélés fókusza: a csoporton belüli együttműködés tapasztalatai. Tom Wujec (2010): „Build a tower, build a team” című TED előadásának megtekintése.

  2.nap

 • Mi lenne? Bevezető feladat. Cél: megérkezés a csoportba, ráhangolódás.
 • A csoportfejlődés szakaszai. Elmélet.
 • Mi gátolja, és mi erősíti a csoportalakulást egy-egy szakaszban? Csoportos munka, majd közös megbeszélés.
 • Feladatlap kitöltése. Egyéni feladat. Cél: a kiegészítendő mondatok befejezése segít megfogalmazni a csoporttagok első érzéseit, amikor ismeretlen csoportba kerülnek. Tisztázni a csoporthoz tartozáshoz, a közös munkához kapcsolódó érzéseiket, hozzáállásukat. Egy-egy válasz megosztása a többiekkel.
 • Négyzet kirakó. Csoportos feladat. Cél: olyan közös problémamegoldás, ahol nincs dominancia. A csoportos megoldás egyéni részmegoldásokat igényel, a gyorsabban teljesítő csoporttagoknak meg kell várni, amíg a lassabbak is rájönnek a megoldásra. Megbeszélés fókusza: mit éreztek a jobban teljesítők a lassúakkal szemben? Mit éreztek azok, akik miatt hátrányba került a csoport?
 • Csapatszülinap. Csoportos feladat. Cél: olyan közös problémamegoldás megtapasztalása, amikor a kommunikáció korlátozott.
 • Kutya, rizs, csirke. Csoportos feladat. Cél: a kreatív gondolkodás, összehangolt problémamegoldás és csapatmunka megélése.
 • A javítóintézet értékeinek meghatározása. Csoportos feladat. Gondolattérkép készítés. Melyek a javítóintézet legfontosabb értékei a nevelők gyerekek viszonyában?
 • Parola. Zárófeladat. Visszajelzés egy társuknak. Mit éreztek az üzenettel kapcsolatban?

Minden feladat után átbeszélésre kerülnek a tapasztalatok, gondolatok, a feladatok során felmerülő érzések. A napokat minden esetben visszajelző körrel zárjuk.

Alkalmazott módszerek

Mivel a foglalkozás célja a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése a közösség működését jellemző szabályszerűségekről és individuális gyakorlati készségeinek és képességeinek fejlesztése abból a célból, hogy a javítóintézeti neveltek számára csoportfoglalkozásokat, illetve klubottudjanak tartani közösségfejlesztés, szabadidő hasznos eltöltése területén, ezért a 2 nap tematikáját úgy állítottuk össze, hogy elméleti és gyakorlati tudást is kapjanak a képzés során.

Az elméleti ismeretanyag tartalmazta a közösség fogalmának elméleti hátterét, a közösségfejlesztés céljait, az ideális csoportlétszámról szóló ismereteket, a csoportfejlődés folyamatát és a csoporton belül létező szerepekről szóló tudásanyagot. A gyakorlati feladatok során a résztvevők csoportos formában szereztek sajátélményű tapasztalatot elsősorban a csoporton belüli együttműködés és a közös problémamegoldás területén, de bizonyos feladatok egymás jobb megismerését szolgálták.

A foglalkozás vezetői segítették a négy önként jelentkező mentort a klubfoglalkozások elindításában. Amennyiben a mentorok igényelték, segítséget kaptak a feladatok kiválasztásában, amit elősegített, hogy a két nap alatt megismert gyakorlati feladatok többsége a javítóintézeti neveltek körében is elvégezhető. A mentorok a foglalkozás vezetőinek jelenlétében és aktív közreműködésével tartottak csoportfoglalkozást a saját csoportjukban. A vezetők visszajelzéseikkel is segítették a munkájukat.

Tárgyi feltételek, eszközigény

Az eszközigény a következőket foglalta magában: A4-es papírlap, színes ceruzák, grafit, toll, filctollak, szigetelőszalag, olló. A foglalkozásokon egy teremre volt szükség asztalokkal, székekkel, táblával berendezve.

Milyen tapasztalatai vannak a program/tevékenységmegvalósításával kapcsolatban (a résztvevők visszajelzéseit is figyelembe véve)?

A tevékenység két lépcsőben valósult meg: a közösségfejlesztő foglalkozás a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberekre irányult, majd a szakemberek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára szerveztek klubfoglalkozásokat a workshop vezetőinek támogatásával. Így a csoportfoglalkozást elsősorban azoknak ajánlottuk, akik közvetlenül foglalkoznak javítóintézeti ellátottakkal.

A foglalkozáson való részvétel motivációja az volt, hogy a szakemberek jobban megértsék a csoportműködés szabályszerűségeit, a csoportfejlődés lépéseit és a vezetők szerepét ebben a folyamatban, ezáltal hatékonyabban tudjanak reagálni a javítóintézeti neveltek csoportjaiban zajló folyamatokra, eseményekre. Emellett a mindennapi munkájukhoz kaphattak segítséget közösségfejlesztés és szabadidő hasznos eltöltése területén. A résztvevők szóbeli visszajelzése alapján megállapítható volt, hogy a nagy többségnek tetszett a foglalkozás, elsősorban a változatos csoportos feladatokat találták hasznosnak és néhány feladattal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy örömmel kipróbálnák őket a saját csoportjaikban. Mivel a mindennapi munkabeosztás nem teszi lehetővé, hogy a munkatársak alaposabban megismerjék egymást, ezért örömmel vették, hogy a versenyhelyzetet teremtő szituációkban jobban megismerhették egymás személyiségét. A foglalkozás azon célkitűzése, hogy a résztvevő mentorok a neveltek számára klubfoglalkozásokat tudjanak tartani a tapasztalt kollégák esetében megvalósult, számukra nem jelentett nehézséget a klubok megtartása. A javítóintézetekben rövidebb ideje dolgozó kollégák számára azonban fontos lehet nagyobb teret biztosítani a saját élményű tapasztalatszerzésre és a csoportmunka kereteinek részletesebb tisztázására.

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül?

A fejlesztés tartalmi elemei a kitűzött cél elérését szem előtt tartva kerültek összeállításra. A résztvevők elméleti tudást szereztek a csoportműködés szabályszerűségeiről és a vezetők ebben betöltött szerepéről. A foglalkozás emellett lehetőséget adott a csoportmunka kipróbálására, belekóstolhattak a játékos feladatok csapatformáló erejébe, továbbá megtapasztalhatták a csoportos teljesítményük hatását és egyéni erősségeiket, gyengeségeiket a különböző típusú feladatok végrehajtása során.

A fejlesztett terület eredményei, hatása

A foglalkozás során kiscsoportos csoportmunka zajlott az együttműködés fontosságának tudatosítására. Egyéni személyiségjegyek, erősségek tudatosítása történt a különböző típusú feladatok kipróbálása során, annak érdekében, hogy ezeket később felhasználhassák a résztvevők a közösségfejlesztő munkában.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.