Debreceni Javítóintézet

A „Drogprevenciós interaktív előadások” a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára megszervezésre kerülő tudásbővítő előadássorozat, a projekt megvalósítása során 24 alkalommal. A foglalkozások során az előadó interaktív előadás keretében beszél az aktuális drog-trendekről, a függőség veszélyeiről, élettani hatásokról, a rossz társaságról, a megromlott családi kapcsolatok szerepéről, a drog jövőt befolyásoló hatásairól.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Drogprevenciós interaktív előadás

A tevékenység megnevezése

Drogprevenciós interaktív előadás

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet

A megvalósító szervezet neve

Kovács András, egyéni vállalkozó

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

Debrecen: 2×15 fő

A tevékenység ütemezése

48 óra, heti 2 nap 2×45 perces alkalom

A tevékenység célja

Az előadások célja, hogy a résztvevők pontosabb képet kapjanak a függőségekkel kapcsolatban, megismerjék azok különböző megjelenési formáit, jellegzetességeit. Az előadások egy meghatározott tematika mentén folynak, de a csoport résztvevői aktívan alakítják azok menetét, hozzátéve saját tapasztalataikat, véleményüket, az őket érintő kérdéseket, témákat. 

Az előadások során a résztvevők nem csak a drogokról, függőségekről szereznek mélyebb ismereteket, hanem saját életükre is képessé válnak vonatkoztatni a megszerzett tudást, képessé válnak felismerni saját magukban és környezetükben az addikcióra hajlamosító tényezőket, jeleket, illetve feltérképezni saját környezetük jótékony, illetve sérülékeny területeit. 

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenységet két csoportban tartja 1 fő előadó, összesen 30, a drogokkal már valamilyen kapcsolatba került javítóintézeti fiatal számára. Az előadó felsőfokú végzettségű szakember, aki mind a hátrányos helyzetű fiatalok és javítóintézeti neveltek oktatásában, mind szerhasználati kutatóként tapasztalattal rendelkezik. 

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

Az előadás tematikája több prevenciós témakört érint, de az egyes alkalmakat a csoport résztvevői is alakítják, mely témák érdeklik őket leginkább, milyen területek foglalkoztatják őket. Az előadások során az alapvető szerhasználati ismeretek mellett a viselkedési függőségekkel, függőségre hajlamosító tényezőkkel is megismerkednek, majd megpróbálják feltérképezni, saját életükben hol találkozhatnak a megismert problémákkal, milyen hatással vannak ezek rájuk, és hogyan tudnak kitörni a káros szokásokból, illetve környezetből.

 1. nap
 • Csoportszabályok felállítása, ismerkedés
 • A függőség fogalma, a függőségek típusai
 • Legális és illegális drogok tulajdonságai
 1. nap
 • Legális drogok
 • Léteznek-e kapudrogok?
 • Függőségre hajlamosító tényezők
 1. nap
 • Alkohol az egyes kultúrákban
 • Alkoholizmus
 • Az Anonim Alkoholisták működése, a 12 pontos szabályrendszer megismerése
 1. nap
 • Én és a függőség – személyes viszony feltérképezése a szerhasználattal és viselkedési függőségekkel kapcsolatban
 • A felépülés szakaszai
 1. nap
 • Életút rajz – Honnan jöttem, mik a céljaim, milyen emberré váltam az úton?
 1. nap
 • Timi története
 • Szociogram készítése
 1. nap
 • Erős és gyenge kapcsolatok – hogyan alakítsunk ki erős kapcsolatokat?
 • Az önismeret és önkontroll fontossága
 1. nap
 • Függőségek a családban
 • Családi dinamikák, a családtagokra gyakorolt hatás
 1. nap
 • Kommunikáció és nemet mondás
 • Befolyásolás – kik hatnak a függő egyénre?
 • Megküzdési stratégiák – érzelmi és probléma központú gondolkodás
 • Alternatívák keresése, lehetséges kimenetek végiggondolása
 1. nap
 • Az AVOKADO módszer, többlépcsős megküzdés a függőséggel
 • Kihez fordulhatok segítségért? – prevenciós szervezetek, módszerek, lehetőségek megismerése
 1. nap
 • Függőséggel kapcsolatos film vetítése (pl. Trainspotting, Egy kosaras naplója, Rekviem egy álomért) – a csoport összetétele és igényei döntik el, melyik a legmegfelelőbb
 1. nap
 • A film feldolgozása – milyen függőségeket ismertek fel, milyen volt a szereplők gondolkodása, volt-e olyan döntési pont a filmben, ahol másfele is mehetett volna a történet stb.
 • A csoportfoglalkozások zárása – hogy érezték magukat, mi ragadta meg őket leginkább
 • Segítő füzet kiosztása – segítő szervezetek elérhetőségei, önállóan végezhető önismereti feladatok a megküzdéshez

Tárgyi feltételek, eszközigény

Az eszközigény a következőket foglalta magában: íróeszköz, rajzlap, flipchart papír, cellux vagy bluetech, pendrive és TV a filmvetítéshez.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.