Debreceni Javítóintézet

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti foglalkozás megvalósítása

A tevékenység megnevezése

Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti foglalkozások megvalósítása az intézményekben.

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet, EMMI Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai Telephelye

A megvalósító szervezet neve

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

Debrecen:2x40fő, Nagykanizsa: 40 fő

A tevékenység ütemezése

5 x 4.5 óra, 5 egymást követő napon keresztül

A tevékenység célja

Az egyhetes művészeti foglalkozás célja a résztvevők figyelmének felhívása a függőségek, ezen belül elsősorban a drogok veszélyeire, valamint a téma feldolgozása a művészet eszközeinek felhasználásával. Ezt olyan komplex művészeti tevékenységen keresztül kívántuk elérni, amely értékteremtő tevékenységeken és közösségformáló aktivitásokon keresztül fejti ki a hatását.

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenységet öt szakember bonyolította le mindkét helyszínen. Közülük négyen a javítóintézeti neveltek egy-egy csoportjának instruálását végezték, az ötödik szakember filmtechnikai tanácsokkal segítette az instruktorok munkáját és az elképzelések megvalósítását. Ő készítette továbbá az egyes csoportok video- és hanganyagának felvételeit, a 3D jelenetek összerakását, renderelését, végső vágását, illetve a hangkeverést. Az öt felsőfokú végzettségű szakember közül négy rendelkezik szakmai tapasztalattal hátrányos helyzetű fiatalok, javítóintézeti neveltek tanításában és a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek fejlesztésében. Egy fő rendező, mozgóképművész végzettségű, nagy gyakorlattal a 3D animációs és egyéb VFX tartalmak előállításában. 

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

1. nap   

 • Az első nap feladata a bemutatkozás, ismerkedés a feladattal, annak céljával, módszereivel. Szeretnénk felhívni a figyelmet a függőségek, különösen a kábítószer fogyasztás veszélyeire és mindezt egy komplex művészeti tevékenységen, videoklip elkészítésén keresztül érjük el.
 • Beszélgetés a videoklipekről. Kinek mi a kedvence, milyen fajta videoklipek vannak, hogyan ábrázolják a mondanivalójukat?
 • Az instruktorokról készült bemutatkozó videoklip bemutatása abból a célból, hogy a résztvevők lássák, milyen stílusú lesz az általuk készített klip. Beszélgetés a videoklip készítés egyes szakaszairól.
 • „ILL BILL: My uncle” című video bemutatása és feldolgozása. Milyen függőségek jelennek meg a klipben? Legális és illegális szerek közti különbségek tisztázása.
 • „NECRO: I need drog” című video bemutatása és feldolgozása. Felismerik-e a főszereplőt? Beszélgetés a két megtekintett video rappereinek családi hátteréről. Honnan jöttek, mi segítette őket abban, hogy ne váljanak függővé, mitől lettek sikeresek?
 • Fogalomtérkép. Csoportos feladat. Cél: közös gondolkodás a függőség témakörében. A csoportok egy-egy képviselője bemutatja az elkészült térképet, majd közösen beszélgetünk a témáról.
 • „BOBAKROME & BOBAFETT: Kicsinagy” című video bemutatása és feldolgozása. Beszélgetés a játékszenvedélyről és a nem kémiai szerek által kiváltott, ún. viselkedési addikciókról.
 • Zenei alap választása. A csoportok különböző zenei alapokból választják ki, hogy melyik legyen az általuk készített videoklip zenéje.
 • Közös ötletelés a saját videoklip témájáról. A téma bármely függőség lehet, de az a cél, hogy felhívja a figyelmet a veszélyekre.

 

2-4. nap

Ezeken a napokon a következő feladatokat kell megvalósítani:

 • a videoklip történetének kitalálása
 • a jelenetek összeállítása, a szerepek kiosztása, az egyes jelenetek elpróbálása
 • rapszöveg írás
 • a videoklipben látható környezet, háttér, képi világ kigondolása, megrajzolása, kivágása
 • a szereplők maszkjainak kiszínezése
 • a hanganyag rögítése a stúdióban, a filmes szakember irányításával
 • a képanyag (jelenetek) rögzítése a stúdióban, a filmes szakember irányításával

Minden csoport a saját ütemében halad, de a stúdióban készült kép- és hangfelvételeknek a 4. nap végére el kell készülni.

5. nap

Az „Egy kosaras naplója” című amerikai életrajzi dráma (1995) és/vagy a „Rekviem egy álomért” című amerikai filmdráma (2000) megtekintése, majd beszélgetés a filmekről. Az elkészült videoklipek közös bemutatása a 4 csoport tagjai és a nevelők számára.

Alkalmazott módszerek

Az ötnapos intenzív foglalkozás célja a javítóintézeti neveltek figyelmének felhívása a függőségek, ezen belül elsősorban a drogfogyasztás veszélyeire. A témát a művészet eszközeinek felhasználásával dolgoztuk fel egy olyan szubkulturális irányzat (hiphop) segítségével, amely közel áll a résztvevők korosztályának érdeklődéséhez, ezért könnyen bevonhatóvá váltak a kreatív folyamatba. A hiphop egy kulturális és művészeti irányzat, amely Bronxból ered. Az 1970-es évekre a gettókban maradt, munkanélkülivé váló rétegeknek egyre nehezebb lett a sora, elhagyatott házakban kábítószerfüggők és fiatalokból álló bandák töltötték mindennapjaikat. Ezekben a nehéz időkben indult hódító útjára, amikor a kilátástalan életet megelégelve az emberek valami újban próbáltak értelmet, önkifejezést keresni. Ezt az önkifejezési módot kínáltuk fel a foglalkozás résztvevőiknek, amikor a videoklip készítés összetett folyamata során értékteremtő tevékenységeken és közösségformáló aktivitásokon keresztül fejezhették ki önmagukat, többek között a hiphop két fő alappillérének, a rapnek és a graffitinek a segítségével. Ezek a közösségformáló aktivitások a közös gondolkodás és történetalkotás, a dalszövegírás és rappelés (vagyis ütemre szövegelés), a szereplés és a rajzolás alkotó folyamatai voltak. A résztvevők feladatra hangolását, orientálását a levetített tematikus videoklipek, azok szövegének és képi világának átbeszélése és a függőség témakörének közös feldolgozása segítette.

Tárgyi feltételek, eszközigény

A foglalkozásokhoz minden csoport számára egy teremre volt szükség asztalokkal, székekkel, táblával berendezve, a film- és videoanyag vetítések projektort és számítógépet igényeltek. Külön terem volt berendezve video- és hangstúdiónak. A video stúdió egyik részén 6×3 méter greensceen hátteret alakítottunk ki, a videofelvételek készítése Panasonic GH2 HD MILC kamerát és Manfrotto statívot igényelt. Ugyanezt a kamerát használtuk a résztvevők által rajzolt hátterek fotózásához is. A hanganyag rögzítéséhez dinamikus mikrofont és Audacity hangrögzítő és szerkesztő szoftvert használtunk. A videoanyagok konvertálása VirtualDub szoftverrel történt, a 3D jelenetek elkészítéséhez UnrealEngine 4.24 valós idejű 3D szerkesztő és megjelenítő szoftvert használtunk. A képi anyag konvertálása IrfanView, a hanganyag keverése és vágása Audacity szoftverrel történt. A végső vágáshoz és exporthoz Avid Media Composer nemlineáris vágószoftvert használtunk. A további eszközigény író- és rajzeszközöket (tollak, filcek, grafit, színes ceruzák, zsírkréták, radír), rajzlapokat (A3-as, A4-es lapok, flip chart papír) ollókat és papír maszkokat foglalt magába.

Milyen tapasztalatai vannak a program/tevékenységmegvalósításával kapcsolatban (a résztvevők visszajelzéseit is figyelembe véve)?

A függőség és a kábítószer-használat egyénre és társadalomra kiható (káros) hatása témakörét teljesen új módszertani megközelítésben dolgoztuk fel. A több napon át tartó, egymásra épülő alkotói folyamatok felszabadították a résztvevők kreatív energiáit, örömöt és sikerélményt okoztak, ugyanakkor nemcsak a javítóintézeti neveltek, de a csoportokban dolgozó instruktorok számára is nagy kihívást jelentettek. A feladat közös gondolkodást, kitartó, célorientált munkát és nagyfokú együttműködést igényelt. Fontos volt, hogy a résztvevők meghallgassák egymás ötleteit, képesek legyenek elfogadni a többség álláspontját és a közös cél érdekében egy több részből álló, több napon át tartó összetett feladatsort tudjanak végrehajtani közösen. Ez időnként nagyfokú türelmet igényelt minden résztvevő részéről.

E tevékenységek kialakításakor alapvető szempont volt a személyre szabott jelleg: minden résztvevő abban a tevékenységi formában kamatoztathatta tehetségét, tudását, szorgalmát, amelyet magához a legközelebb állónak érzett. Ilyen módon a csoportok bizonyos tagja/tagjai rapszöveget írtak, majd előadták azt, mások a jelenetek tervezésében vagy a színészi alakításokban, megint mások a virtuális környezet megrajzolásában, vagy a táncolásban élték ki a kreatív energiáikat. Meg kell említeni, hogy több esetben mindezeket igen magas színvonalon tették, néhányan egy-egy művészeti tevékenységben az átlagosnál jóval tehetségesebbnek bizonyultak. Akik e tevékenységek egyikét sem érezték magukhoz közelállónak, azoknak lehetősége volt az elkészült rajzok színezésére, kivágására, vagy egy-egy kisebb szerep eljátszására.

A résztvevők szóbeli visszajelzése alapján megállapítható volt, hogy néhányan izgalmasnak, a többség azonban fárasztónak és hosszadalmasnak találta a folyamatot. A hang- és képanyag felvétele szinte mindenkit felcsigázott, ebbe a feladatba azok a résztvevők is bevonhatók voltak, akik addig elzárkóztak a szerepléstől. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a résztvevők által elkészített videoklip a csoport minden tagját büszkeséggel és örömmel töltötte el.

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül?

A művészeti foglalkozás egyik célja a résztvevők figyelmének felhívása volt a függőségek, elsősorban a kábítószerhasználat veszélyeire, valamint az egyénre és társadalomra gyakorolt káros hatásaira. A többnapos, intenzív munka során a témáról való közös gondolkodás mellett egy pszichológiai elmélyülésre való igényt is kielégítő művészeti tevékenység alkotói folyamatai tették lehetővé a téma átgondolását, új nézőpontba helyezését. Mivel a 10 fős csoportok maguk találták ki a videoklipek témáját és történéseit, a résztvevők a saját gondolataikat, saját viszonyulásukat fejezték ki, jelenítették meg az alkotó folyamat során. További cél volt új művészeti technikák elsajátítása. A videoklip készítés sokrétű folyamata során a résztvevőknek lehetősége nyílt a rajzolás, dalszövegírás, táncolás, éneklés, színjátszás, dramaturgia folyamataiba is belekóstolni. A feladatok nagyfokú kitartást, együttműködést és csapatmunkát igényeltek, amelynek nagy közösségformáló ereje volt.

A fejlesztett terület eredményei, hatása

A foglalkozás során a résztvevők a közös gondolkodás és az alkotás folyamata során dolgozták fel a függőség és kábítószer használat káros hatásainak témakörét. Egy számukra eddig ismeretlen művészeti ágban, a filmkészítés összetett folyamataiban próbálhatták ki magukat, miközben nemcsak az egyéni képességeiket, erősségeiket kamatoztathatták, de fejlődött a kitartásuk, a kreativitásuk, az önbizalmuk és lehetőségük nyílt az ötnapos intenzív együttlét csapatformáló erejének megtapasztalására is. A rövid idő alatt elvégzendő sokféle feladat arra motiválta a csapatok tagjait, hogy mindenki vegyen részt a feladatok végrehajtásában és a közös alkotói folyamatban. Az elkészült, majd mások számára is bemutatott videoklipek nagyban hozzájárultak az önértékelésük növeléséhez is.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.