Debreceni Javítóintézet

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Élni jó, napközis foglalkozások megvalósítása

A tevékenység megnevezése

Élni jó, napközis foglalkozások megvalósítása

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet, EMMI Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai Telephelye 

A megvalósító szervezet neve

Iván Judit egyéni vállalkozó

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

Debrecen:42 fő Nagykanizsa: 40 fő

A tevékenység ütemezése

5×5 óra, 5 egymást követő napon keresztül

A tevékenység célja

A tábor célja a nevelésbe vettek önértékelésének, önbecsülésének erősítése, felkészülés az intézményből való kikerülés utáni élet viszontagságaira.

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenységet 4 szakember bonyolította le mindkét helyszínen 10-10 fős csoportokban. Mind a négy felsőfokú végzettségű szakember rendelkezik szakmai tapasztalattal hátrányos helyzetű fiatalok, valamint javítóintézeti neveltek tanításában, fejlesztésében. Egy fő tanári és tréneri végzettséggel rendelkezik.

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

Az „Élni jó!” tábor tematikája négy csoport versengésére épül. A csoportok 4 különböző ország színeit képviselik, az adott ország sajátságaival, nyelvével, kultúrájával ismerkednek játékos vetélkedő formájában. Az adott napon teljesített feladatokat pontozzuk, mindennap végén összesítjük, majd a tábor végén győztest hirdetünk

1.nap

 • Bemutatkozás, a tábor rövid ismertetése, csapatok alakulása.
 • A 10 fős csoport tagjainak megismerése, a játék kereteinek ismertetése.
 • Miért jó élni? Egyéni feldat.
 • Ismerd fel a szöveg lapján, hogy melyik a ti országotok!
 • Válaszd ki az országotokra jellemző 5 igaz állítást!
 • Színezd ki a vaktérképen az országodat!
 • Írd le az országod fővárosát!
 • Rajzoljátok be a fővárost is a vaktérképre!
 • Írj még egy várost az országodból!
 • Írj legalább egy focicsapatot az országból!
 • Környező országok megnevezése.
 • Jelöljétek meg a felsorolt 15 város közül azt az ötöt, amely a ti országotokban található!Rakjatok ki 4 képet! Mit tudtok róla? Puzzle.
 • Rajzoljatok címert az országnak!
 • Zászlófelismerés.
 • Nap zárása, pontok felírása az eredményjelző táblára

  2.nap

 • Jelöljétek meg a felsorolásból azt a tíz ételt, amelyet a ti országotokban esznek az emberek!
 • Totó kitöltése. 13+1.
 • Írjatok indulót az országnak! Elő kell adni! Ha lehet énekelve, ha nem, akkor versben.
 • Himnuszfelismerés.
 • Híres ember – név- életrajz párosítás.
 • Képkereső. Az országra jellemző képek kiválasztása.
 • Nap zárása, pontok felírása az eredményjelző táblára.

  3.nap

 • Idegen szavak tanulása.
 • 5 perces előadás készítése az országról. Az idegen szavakat fel kell használni!
 • Előadás bemutatása a másik 3 csapat előtt.
 • Induló bemutatása a másik 3 csapat előtt.
 • Címer bemutatása a másik 3 csapat előtt.
 • Az országok futballcsapatainak versenye.
 • Nap zárása, pontok felírása az eredményjelző táblára.

  4.nap

 • Útifilm vetítés – Makett készítés.
 • Készítsétek el az adott ország szerintetek jellemző népviseletét!
 • Makett bemutatása a másik 3 csapat előtt.
 • Népviselet bemutatása a másik 3 csapat előtt.
 • Az országok futballcsapatainak versenye. Folytatás.
 • Nap zárása, pontok felírása az eredményjelző táblára.

  5.nap

 • Activity az országra jellemző szavakkal.
 • Csokifolyó tréningfeladat. A folyó az adott ország legnagyobb folyója.
 • A táborral kapcsolatos 5 kérdés megválaszolása írásban, egyénileg.
 • Az országok futballcsapatainak versenye. Döntők.
 • Eredményhirdetés, jutalmazás, zárás.

 

Alkalmazott módszerek

Mivel a foglalkozás célja a nevelésbe vettek önértékelésének, önbecsülésének erősítése, valamint a szabadulás utáni életben használható kulcsképességek fejlesztése volt, a foglalkozás tematikája játékos és interaktív módon, csoportos formában kereste a választ az alábbi kérdésekre: Miért is jó élni? Melyek azok a tevékenységek, helyzetek, amelyek örömet okoznak, sikerélményt szereznek? Hogyan, milyen módszerekkel oldunk meg problémákat, feladatokat? Hogyan lehet együttműködni párban, kiscsoportban? Miért eredményes a csoportmunka? A csoportmunka során felhasznált egyéni erőforrások, erősségek, személyiségjegyek. Az egyéni jövőkép és a társadalmi normák illeszkedése. Az öt napos intenzív foglalkozás során a 10 fős csoport non-formális tanulás módszerével sajátított el ismereteket, mely során kiemelt figyelmet kapott a csoport egészének teljesítményét befolyásoló egyéni aktivitás.

Tárgyi feltételek, eszközigény

Az eszközigény a következőket foglalta magában: író- és rajzeszközök (tollak, filcek, grafit, színes ceruzák, zsírkréták, radír), rajzlapok (A2-es, A3-as, A4-es lapok, színes lapok, csomagolópapír, flip chart papír, katron) ollók, ragasztó, tűzőgép, krepp papírok, hurkapálca, zsinór, szituációs kártyák, feladatlapok. A sporttevékenység a sportudvaron, ill. a tornateremben zajlott. A foglalkozáson csapatonként egy teremre volt szükség asztalokkal, székekkel, táblával, laptoppal és hangszóróval. A 4 csoport által közösen bemutatott feladatokra az aulában került sor.

Milyen tapasztalatai vannak a program/tevékenység megvalósításával kapcsolatban (a résztvevők visszajelzéseit is figyelembe véve)?

A tábor kezdetekor a résztvevők az alábbi válaszokat adták arra a kérdésre, hogy miért jó élni: a legtöbben a család, a barátok és az otthon fontosságát hangsúlyozták, de nagy jelentőséggel bír számukra a munka, a pénz, a szerelem, a célok, a szabadság, a természet és a tanulás is.

A tábor résztvevői a következő kérdésekre adtak választ a tábor végén:

1. Írd le, mi volt a tábor legjobb pillanata! Miért ezt választottad?

Az egyik kedvenc tevékenység a futball bajnokság volt a csapatok között. A résztvevők visszajelzési alapján a játéktudást, a gólörömöt, az izgalmat és a szurkolást, a csapatszellemet, a sportszerűséget, a győzelem örömét jelezték. A non-formális tanulási módszert kedvelték a résztvevők, többen említették a tudás megszerzését, mint izgalmas, örömteli élményt. A tábor újszerű volt az intézeti programok között, a táborvezetők és a javítóintézeti munkatársak személyre szabottan tudtak foglalkozni a fiatalokkal.

Továbbá említették a folyóátkelést, mert összefogást igényelt a résztvevőktől és csapatként viselkedtek, a makett készítést, mert kreativitást igényelt, a puzzle összerakását, mert rejtélyes volt, szintén többen említették a népviselet és az országra jellemző előadás elkészítését, mert közös tervezést és készítést igényelt és humoros volt az előadás, látható volt a nézők pozitív reakciója. Szerették, hogy voltak olyan feladatok, amelyet könnyen, gyorsan és hibátlanul meg tudtak oldani. Kiemelték a gyerekek, hogy jó érzés volt, hogy nem volt negatív hozzáállás a résztvevők részéről.

2. Írj egy jellemző problémát a táborban és azt, hogyan oldottátok ezt meg a csoportban?

Ebben a kérdésben arra kerestük a választ, hogy a résztvevőknek melyik feladat tetszett a problémamegoldás szempontjából. A feladatmegoldás szempontjából az összefogás, a megbeszélés, megegyezés és a türelem fontosságát emelték ki. Fontosnak tartották a problémamegoldás szempontjából azt, hogy amikor nem sikerült valamelyik feladat megoldása, mindig buzdították egymást, valamint azt, hogy mindenki kereste a megoldást. A feladatokban való részvételi szándékot növelte a feladatok érdekessége, a humor valamint a versenyzés. Megtanulták, hogy meg kell várni, hogy a társ befejezze a beszédét, mindenkit meg kell hallgatni. Felismerték, hogy bizonyos feladatok megoldásához célszerű vezetőt választani. Tetszett, hogy a felgyülemlett feszültséget, izgalmat le tudták vezetni a futballbajnokság során.

3. Ha egy érzéssel jellemezni kellene a tábort, mi lenne az?

A résztvevők nehezen tudtak érzéseket megfogalmazni a táborral, valamint azzal kapcsolatban, hogy miért jó élni. Végül a következő jelzők születtek: változatos, vidám, csapatmunka, örömteli, lelkes, szabad, boldog, szokatlan, felszabadult, kellemes, élvezetes, izgalmas.

4. Melyik feladat tetszett a legjobban? Miért?

A fiatalok azokat a feladatokat részesítették előnyben, amelyet könnyen, gyorsan meg tudtak oldani, vagy azokat, amelyekben úgy érezték jól szerepeltek. Tapasztalataink szerint a résztvevők szerették a kreatív feladatokat, szívesen szerepeltek, rajzoltak. Jelezték azt is, hogy örömmel végezték azokat a feladatokat, melynek a megoldásán gondolkodni kellett, sok ismeretet gyűjthettek. Ismét kiemelték a csapatmunkát, a humort. Szívesen vettek részt a feladatokban, mert a tábor elterelte a gondolataikat.

5. Melyik tulajdonságodat/képességedet érezted a legerősebbnek a tábor során?

A következő feladatokhoz köthető erősségeket sorolták fel a fiatalok: dobolás, szövegírás, játéktudás, előadói képesség, éneklés és a nyelvtanulás.

Személyes tulajdonságok: kitartás, önuralom, kreativitás, tájékozottság, kézügyesség, vezetői képesség, türelem, gyorsaság, feladatmegoldó képesség, jó memória, kitartás, önbizalom, mások segítése, gondolkodás, küzdeni tudás, valamint az, hogy a feladatvégrehajtás során a legjobbat tudta kihozni magából.

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül?

A fejlesztés tartalmi elemei a kitűzött cél elérése érdekében kerültek összeállításra. A résztvevők megtapasztalták az egyéni teljesítményüket, erősségeiket a különböző típusú feladatok végrehajtása során. A foglalkozás lehetőséget adott a csoportmunka kipróbálására, valamint az öt napos intenzív együttlét csapatformáló erejének megtapasztalására is. A versenyhelyzet motiválta a csapat tagjait arra, hogy mindenki vegyen részt a feladatok végrehajtásában, így nem volt olyan nevelt, aki a foglalkozás során passzív maradt.

A fejlesztett terület eredményei, hatása

Csapatmunka, együttműködés fontosságának tudatosítása. Egyéni személyiségjegyek, tulajdonságok, erősségek tudatosítása a különböző típusú feladatok kipróbálása során. Sikerélmény szerzés a non-formális tanulás és az együttműködés révén.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.