Debreceni Javítóintézet

A „Legyen a sport a szenvedélyed!” napközis foglalkozás heti rendszerességű sportfoglalkozás a javítóintézetben kerül megvalósításra a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára. A tevékenység célja a gyermekvédelmi szakellátásban résztvevők sport iránti elkötelezettségének növelése, csapatsportokon keresztül közösségépítés, ezzel segítve a szerhasználat megelőzését.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

 

Legyen a sport a szenvedélyed! – napközis sportfoglalkozás

 

A tevékenység megnevezése:

Legyen a sport a szenvedélyed napközis sportfoglalkozás 

A projektelem megvalósítási helye:

EMMI Debreceni Javítóintézete

A megvalósító neve:

Krizsai András

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó 

Résztvevők létszáma (alkalmanként): 20 fő

A tevékenység ütemezése:

A foglalkozás 4 turnusban történt, turnusonként 20 fővel

A sportfoglalkozások időpontja, időtartalma:

A programok hétköznap valósultak meg, a fiatalok szabadidejében, igazodva a javítóintézet egyéb programjaihoz.

 

A tevékenység célja:

A testnevelés által történő személyiségformálás sajátos pszichés hatást vált ki, öröm, sikerélmény, jókedv forrása lehet. (Makszin 2002)

A siker szárnyakat adhat, a kudarc visszavet. A siker további erőfeszítésre ösztönöz, segíti az együttműködést. A sikerélmény elviselhetővé teheti a bezártságból, bizonytalanságból adódó frusztrált állapotot. Tompítja a feszültséget. Emeli az önbizalmat, segíti az elfogadást.

A játékok, sportfoglalkozások során az irányított szabadidős tevékenység hatással van az egészséges rivalizációra, mely alkalmazkodásra, fegyelemre nevel. Ezek az intézet zártságát figyelembe véve, kompenzációt is jelentenek, így a feszültség levezetésére, a szabályok betartására való nevelés, fontos eszközeivé, módszereivé válnak, az intézet korrigáló személyiségkorrekciót is megcélzó módszertanban.

Ez a cselekvési forma az egészséges életmódra nevelést és prevenciót is szolgál, különös tekintettel a neveltek körében gyakori drog-és alkoholfogyasztásra, és a dohányzásra.

Referencia személyen keresztül és a foglalkozások tartalmával, módszereivel normákat, viselkedési, együttélési szabályokat közvetíteni, melyek a kapcsolatok, a kommunikáció fejlesztését, a tolerancia erősítését, az érzelmi viszonyulás és a kapcsolatok gazdagítását, a viselkedés korrekcióját szolgálják. Elősegíteni az énkép, önismeret, önbizalom, önkontroll fejlesztését, a szorongások, feszültségek oldását.

Hozzájárul a fiatalkorúakra jellemző ismerethiány és a cselekvés közötti szakadék áthidalásához, amely sikerélményhez juttatja őket, motivál és lehetőséget teremt az önkifejezésre, tehetséget gondoz és fejleszt.

Olyan elfoglaltság a neveltek számára, mely a testi fejlődés mellett a gondolkodást is fejleszti. A szenvedély betegséggel küszködő fiataloknak perspektívát tud mutatni egy egészséges élet megvalósítására. Célunk volt még, hogy megtanulják elsajátítani azokat a technikákat mellyel elkerülhetik a szenvedély betegség kialakulását.

 

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

Krizsai András testnevelő tanár, szakedző, több éves javítóintézeti tapasztalattal

 

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

A szenvedély betegség különböző szintjeit különböztetjük meg, így a tematika is ezekhez igazodott. Tünetösszegzése a fizikai – érzelmi – mentális kimerülés, egyfajta örömszerzés hiányából fakadó kényszer. Ezen fiatalokra jellemző a csökkent életérzés, kedvetlenség, motivációs készség és a teljesítmény nehézkes, önmagát alulértékeli, haszontalannak érzi magát. Ennek következménye laza társkapcsolati rendszer, felszínesek vagy konfliktusos lesznek. Személyes szükségletek háttérbe szorulnak, és akár súlyosabb egészségkárosodáshoz is vezethetnek.

A foglalkozás tematikája a fentiek figyelembevételével került összeállításra:

 1. A szenvedélybetegség mértékének felmérése, beazonosítása.
 2. Az állapot előrehaladásnak mélysége, mentális és fizikai tünetei.
 3. Alternatívak felállítása, milyen belső és külső erőforrásokat tudunk igénybe venni, szenvedélybetegség folyamatának lassítása, megállítása.  
 4. Kommunikáció, tudjon róla beszélni, a hosszútávú megelőzés elkezdése érdekébe.

A foglalkozások menete:

 1. bemutatkozás, keretek tisztázása, 
 2.  foglalkozások részletes bemutatása, játékos formákkal,
 3. rövid ismertetés a sport különböző típusain keresztül,
 4. levezető beszélgetések, értékelések,
 5. sporttörténeti ismertetés, az ókori görög játékoktól, 
 6. energetizáló játékok, felfokozott hangulat kialakítása, örömszerzés

Minden feladat után levezető beszélgetés indult, érzelmek kimutatása mellet, éreztettük a fiatalokkal, hogy fontos a véleményük, értékes emberek, egészséges kritika mellett mindig törekvés volt a pozitív megerősítés. A foglalkozások kezdetén minden esetben felmérésre került a csoport hangulata és ahhoz igazodott a napi program. Más az előretervezett program és más a valóság, ezért alkalmazkodni kellett a csoporthoz a sikeres munka érdekében (bizonyos kereteken belül). Kértük ki a fiatalok véleményét a foglalkozások végén, azt építsük be a következő foglalkozásokon, hogy ráismerjenek a véleményükre.

 

Alkalmazott módszerek

A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kell fordítani a tapasztalati tanulás, mint módszer alkalmazására. Nagyon fontos módszertani elem – hogy a résztvevők a gyakorlatok után azonnali visszajelzést kapnak az elvégzett feladat kapcsán, a résztvevők is megfogalmazzák személyes tapasztalataikat, megosztják egymás között. A javítóintézetben a fiatalok változatos programok mellett önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, önérvényesítés, empátia, személyes erőforrások kiaknázására tehetnek szert. 

 

Módszerek:

 • irányított beszélgetés,
 • tesztek, totó,
 • tapasztalatcsere,
 • egyéni és csoportos konzultáció,
 • értékelés,
 • filmnézés a nagy sportolókról, életút filmek

Sportfoglalkozás közben a nevelési feladatok közül különösképpen eredményesen oldhatók meg a pontos gyakorlatvégzés, a figyelem tudatos koncentrálásának igénye. A közös munka fejleszti az alkalmazkodóképességet nem csupán a mozgások végrehajtásában, hanem a közösség többi tagjával való kapcsolatban is. Az eltérő tudással és képességekkel rendelkező fiatalok miatt szükség van a kiscsoportos foglalkoztatás formájára, míg a speciális szükségletű, vagy perifériára szorult fiataloknál elengedhetetlen az egyénre szabott foglalkoztatás.

 

Tárgyi feltételek, eszközigény

Helyszínek: tornaterem, pingpong terem, body terem, táblajáték terem, biliárd helyiség

Lebonyolításhoz szükséges eszközök:

A tornaterem felszereltségéhez igazodva a meglévő sporteszközök, labdák, padok, szőnyegek, szekrények, kötél, karika, illetve a helyszínek alapfelszereltségéhez tartozó sporteszközök.

 

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül?

A foglalkozások, a napi feladatok elvégzése során vegyes összetételű csoportban, különböző hátrányokkal, deficitekkel rendelkező növendékek sportfoglalkozásait irányítom. Nap, mint nap megtapasztalom, milyen nehéz az eltérő fizikai, mentális és értelmi képességű, krízis helyzetben lévő fiataloknak sportfoglalkozást tartani.

 

A fejlesztett terület eredményei, hatása

Összességében kiemelendő, hogy a program során sikerült a részvevők között egy bizalmi légkört kialakítani, ahol a kommunikációs és egyéb hátráltató tényezők ellenére tudtak és akartak beszélni a problémákról, miközben új ismeretekhez jutottak és megismertek egy megoldáshoz vezető technikával. 

Mérőeszköz hiányában a tapasztalat alapján elmondható, hogy a foglalkozásokon résztvevő fiatalokkal a magatartási gondok csökkentek, képességeik fejlődtek, elvonási tünetek csökkentek, néhány fiatalnál megszűntek, általános közérzet sokat javult, még az iskolai teljesítményük is nőtt. Türelmes pedagógiai munkával és kreativitással még jobb eredmények várhatóak.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.