Debreceni Javítóintézet

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Legyen sport a szenvedélyed!

A tevékenység megnevezése

Legyen sport a szenvedélyed!

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai telephely

A megvalósító szervezet neve

Omega Tanoda Kft.

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó 

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

40 fő

A tevékenység ütemezése

5 egymást követő nap

A tevékenység célja

A tevékenység célja a gyermekvédelmi szakellátásban résztvevők sport iránti elkötelezettségének növelése, csapatsportokon keresztül közösségépítés, ezzel segítve a szerhasználat megelőzését.

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

Keczán János, tréner, coach, egyéni és csoportos foglalkozások (kiégést megelőző, önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési), workshopok szervezésében levezetésében közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik. Törő Tibor, tréner (csapatépítő, személyiségfeltáró, élménypedagógiai tréningek, csoportos foglalkozások szervezésében, levezetésében több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik). Sitkei Zoltán, tréner, mediátor, ipari alpinista. A célcsoport körében közel 15 éves tapasztalattal rendelkezik, pártfogó felügyelőként dolgozott korábban, ahol volt lehetősége megismerni a célcsoport sajátosságait. Szervezetünkkel több, mint öt éve van munkakapcsolatban.

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

A foglalkozássorozat öt napot ölelt fel és törekedtünk minél színesebb programokat, feladatokat összeállítani a fiatalok számára. A napi programok során a fiatalok három állomáson mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Állomásonként a feladattípusok hasonlóak voltak az öt nap során, és a következőképpen álltak össze:

Az egyik állomáson, az öt nap során a fiatalok műveltségi, értelmiségi, logikai feladatok megoldásán keresztül versenghettek egyénileg és csoportszinten is. Ezen a helyszínen klasszikus tréningfeladatokat használtunk, egyénileg kitölthető teszteket, totókat, valamint olyan feladatokat, ahol volt lehetőségük „kipihenni” magukat a másik két állomás fizikai feladatai után.

A másik állomáson ügyességi, erőnléti feladatokon keresztül mérkőzhettek meg egymással a résztvevők. Az ügyességi feladatok során akadálypályákat építettünk ki számukra, amelyeknél a gyorsaság számított mind egyéni, mind pedig csoportszinten. A pályákon többnyire úgy kellett végig menniük, hogy vagy mozgásukban, vagy pedig látásukban voltak korlátozva. Az ügyességi feladatokat színesítettük különböző mozgásfejlesztő, egyensúlyozó eszközökkel (airboard, lépegető kavics, pedallo, gólyaláb, stb) valamint gyerekjátékokkal (mini golf, nerf pisztollyal célba lövés, „szivacs darts”,) Szintén ezen az állomáson voltak az erőnléti feladatok, melyek keretében olyan versenyszámokban mérhették össze erejüket, mint medicin labda hordása (dinnye-hordás), tartása, fekvőtámasz és felülés verseny, pókjárás, rákjárás, stb.

A harmadik állomáson találkozhattak a fiatalok a legextrémebb feladatokkal. Az ipari alpinista kolléga az intézet tornatermében építette ki és biztosította a különböző eszközöket. A két feladat, ami leginkább elnyerte a résztvevők tetszését a „rekesz építés” és a „Jákob-lajtorjája” kihívások voltak. Az előbbinél úgy kellett minél magasabbra építeni a sörösrekeszeket a fiúknak, hogy közben rajta állnak, és közben természetesen biztosítva vannak. Az utóbbinál pedig párosan kellett egy 6 méter magas létrára felmászniuk. Ennél a feladatnál le kellett küzdeniük a magasságtól való félelmüket, össze kellett dolgozniuk a társukkal, ráadásul komoly fizikai igénybevételt is megkövetelt a feladat teljesítése.

Ezeken felül, minden nap csapatsportokban, elsősorban fociban is megmérkőzhettek egymással a fiatalok. Ennek az elemnek a célja az volt, hogy a csapatsporton keresztül építsük a közösséget, és tudatosítsuk az egészséges életmód fontosságát.

Alkalmazott módszerek

  • Műveltségi, értelmiségi feladatok
  • Tesztek, totók
  • Logikai feladványok
  • Ügyességi feladatok
  • Gyorsasági feladatok
  • Célba-, lövés, dobás, rúgás
  • Erőnléti feladatok
  • Csoportos ügyességi feladatok, akadálypályák
  • Csapatsport

Tárgyi feltételek, eszközigény

Szabadtér, udvar, terem, asztalok, székek, feladatok lebonyolításához szükséges eszközök

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül?

Általánosságban elmondható, hogy az intézeti neveltek életében nagyon nagy szerepet tölt be a testmozgás, legyen az egyéni vagy csapatsport. A korosztály sajátossága, hogy próbálják minden körülmény között összemérni tudásukat, próbálnak jobbak lenni a másiknál. A versenyek hatására a fiatalok megtapasztalták, hogy mit jelent csapatban dolgozni, hogy lehet egy-egy egyén hiányosságait betölteni a csapat erőforrásaival. A feladatok után mindig szántunk arra időt, hogy meghallgassuk a visszajelzéseket, valamint mi is hoztunk be témákat a feldolgozásnál. Ezen alkalmak során tettünk említést arról, hogy pl. miként fogja vissza a dohányzás a teljesítményt (a neveltek jelentős rész dohányzik, és a gyorsasági feladatok során ez jól látható volt az eredményeken is), illetve, hogy a különböző legális és illegális pszichoaktív szerek milyen hatással lehetnek a fizikumra. 

A fejlesztett terület eredményei, hatása

A feladatok hatására sikerült egyénileg és csoport szinten is eredményeket elérni. A csapatfeledatok hatására elindult egyfajta csapat- és közösségépítés, az eddig kapcsolatok, barátságok megerősödtek, és újak is jöttek létre. A feladatok változatossága miatt voltak, aki a műveltségi feladatok során tudták segíteni a csapatukat és voltak, akik az erőnléti versenyszámokban tűntek ki. A hét során, minden egyes versenyszám után apró ajándékkal (csoki, keksz, üdítő) jutalmaztuk a teljesítményüket, valamit a hét zárásaként külön jutalmaztuk a legügyesebb csapatot és egyéneket. A nevelők visszajelzései alapján az aktívan, sok mozgással eltöltött feladatok hatására a fiatalok nyugodtabbak, együttműködőbbek voltak a nap további részében. A fiatalok visszajelzései pedig leginkább arra irányultak, hogy a programelem változatosságot, színt hozott az életükbe, olyan körülmények között is találkozhattak a többi nevelttel, amire eddig nem volt példa. Összeségében úgy értékeljük, hogy a foglakozássorozat elérte a célját, a program zárásakor többen odajöttek megköszönni a hetet, és rajzokkal, apróbb, saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek számunkra.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.