Debreceni Javítóintézet

A „Nemet mondás tudománya” a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára megvalósított 20 órás foglalkozás. Kultúránk egyik oldalon nehezen tolerálja a nemet mondás, az önérvényesítés képességét, a másik oldalon azonban egyenesen elvárja. Ne csodálkozzunk, ha a tinédzserek félnek a kilógni a sorból és félnek nemet mondani. Éppen ezért is fontos, hogy ezen az interaktív foglalkozáson a résztvevők megismerjék a nemet mondás mögött álló pszichológiát, és bátran mondjanak nemet akkor is, ha mások beállnak a sorba. A drogprevenciónál elengedhetetlen, hogy önérvényesítő képességünket használjuk és bátran mondjunk nemet. A foglalkozás során szituációs játékok sorozata segít meggyökereztetni a résztvevőkben ezt az egyébként tanulható személyiségjegyet.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Nemet mondás tudománya

A tevékenység megnevezése

Nemet mondás tudománya

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet

A megvalósító szervezet neve

Otravez Értékteremtő Kft.

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

2×20 fő

A tevékenység ütemezése

20 óra

A tevékenység célja

A foglalkozás célja, hogy a résztvevőket segítse a nemet mondás képességének elsajátításában. Tehát abban a tevékenységben, mely során képesek visszautasítani a számukra előnytelen kéréseket, élethelyzeteket, szituációkat. A program során szó esik, többek között az önismeretről, az énképről, saját magunk értékrendjének, céljainak fontosságáról, illetve a szabad véleményformálás képességéről, annak elsajátításáról és célszerű használatáról. 

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenységet két csoportban, 2-2 szakember bonyolítja le a javítóintézet 40 fiatalja részére. Mind a négy felsőfokú végzettségű szakember rendelkezik szakmai tapasztalattal hátrányos helyzetű fiatalok, valamint javítóintézeti neveltek tanításában, fejlesztésében. Egy fő tanári és tréneri végzettséggel rendelkezik.

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

A nemet mondás csoportos foglalkozás tematikája a személyiségfejlesztő gyakorlati feladatokra épül. Az egyéni, páros és kiscsoportos feladatok végrehajtása során a fiatalok önismerete, énképe, önmagukhoz és másokhoz való általános hozzáállása fejlődik. Elsajátítják a nemet mondás gyakorlatát, ezáltal, a jövőben képesek lesznek saját értékrendjüknek megfelelő társaságba integrálódni, egyéni véleményt formálni, ön azonos célokat kitűzni és megvalósítani. 

A négy napos foglalkozás feladatai:

 1. nap
 • Bemutatkozás, a foglalkozás tartalmának, időkeretének rövid ismertetése
 • A résztvevők bemutatkozása, névtanulós, ismerkedős feladatok által
 • Önismeret – Eddigi bejárt életút tudatosítása
 • Belső függetlenség kialakításának gyakorlása, csoport döntések során 
 • Saját célok kitűzése, megvalósítási ötletek létrehozása
 1. nap
 • Nemet mondás elméleti háttere, csoportos beszélgetés
 • Az elmélet gyakorlatba való átültetése- szituációs feladatok
 • Az egyén és a csoport értékrendjének tisztázása
 • Csoporton belüli kommunikáció fejlesztése
 • Csoporton belüli szerepek kialakulásának kiváltó okai – csoportos beszélgetés
 1. nap
 • A valahová tartozni akarás megtapasztalása – csoportos feladat
 • Egyéni vélemény formálás gyakorlása
 • A befolyásolás, csoportos nyomás vizsgálata
 • Kudarc, visszautasítás kezelése- csoportbeszélgetés
 • A segítségkérés fontosságának megtapasztalása
 1. nap
 • Az önbizalom, az önbecsülés növelése – egyéni feladat
 • Kiscsoportos feladat, az együttműködés a segítségkérés képességének fejlesztésére
 • Az egyéni döntés fontosságának megvitatása
 • A fegyvertelen katona című film közös megtekintése
 • Kiscsoportos beszélgetés a filmről szempontrendszer alapján

Tárgyi feltételek, eszközigény

Az eszközigény a következőket foglalta magában: író- és rajzeszközök (tollak, filcek, grafit, színes ceruzák, zsírkréták, radír), rajzlapok, magazinok, zsinór, flip-chart papír, karton ollók, ragasztó, feladatlapok, szívószál, lufi, kavicsok.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.