Debreceni Javítóintézet

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Önismeret és énkép

A tevékenység megnevezése

Önismeret és énkép

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet

A megvalósító szervezet neve

Iván Judit egyéni vállalkozó

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

2×20 fő

A tevékenység ütemezése

20 óra

A tevékenység célja

A foglalkozás célja, hogy a résztvevőket segítse önmaguk megértésében, tudatosságuk növelésében. Segítséget nyújt a személyiség előnyösebb oldalának előtérbe helyezéséhez, az érzelmek kezeléséhez, ezáltal csökkentve a szorongást és segítve az egyén társas kapcsolatait. A program során szó esik az önismeret jelentőségéről, az énfogalom vagy énreprezentáció szerepéről a mindennapokban, az énsémák és tudásstruktúrák kialakulásáról, valamint az önértékelés és a motiváció kapcsolatáról.

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenységet két csoportban, páros vezetéssel, 2-2 szakember bonyolítja le a javítóintézet 40 fiatalja részére. Mind a négy felsőfokú végzettségű szakember rendelkezik szakmai tapasztalattal hátrányos helyzetű fiatalok, valamint javítóintézeti neveltek tanításában, fejlesztésében. Egy fő tanári és tréneri végzettséggel rendelkezik.

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

Az önismeret és énkép csoportos foglalkozás tematikája a személyiségfejlesztő gyakorlati feladatokra épül. Az egyéni, páros és kiscsoportos feladatok végrehajtása során a fiatalok ön- és társismerete fejlődik, elsajátíthatják a társadalmilag elfogadott problémamegoldó technikákat, reális énképük alakul ki, jobban eligazodnak az emberi kommunikáció szabályaiban, módosul értékrendjük, megtanulnak alkalmazkodni az adott csoport szabályaihoz és kereteihez.

     1 .nap

 • Bemutatkozás, a foglalkozás tartalmának, időkeretének rövid ismertetése
 • A résztvevők bemutatkozása, Lázár Ervin meséjének felhasználásával
 • Csoportszabályok megalkotása, csoportszerződés
 • Önismeret – Az álmok – álmodozások tudatosítása
 • A mi házunk – közös tervezés, -szabályalkotás, egymás meghallgatása
 • Vitakészség fejlesztése

  2 .nap
 • Jégtörő
 • Csoportos beszélgetés a rövid és hosszútávú tervekről.
 • A Bakancslista című film megtekintése
 • Beszélgetés a filmről szempontrendszer alapján
 • Saját bakancslistám megalkotása
 • Út a célok eléréséhez
      3.nap
 • Jégtörő
 • Az életem, a jövőm, visszatekintés időskorból az életre, kollázskészítés
 • Ön dönt! Választásos egyéni feladat. A többség dönti el, hogy egy történet hogyan folytatódjon
 • Jó tanácsok fiatalkori önmagamnak
     4.nap
 • Életrevaló című film megtekintése
 • Kiscsoportos beszélgetés a filmről szempontrendszer alapján
 • Idézetek értelmezése, szövegértés

Tárgyi feltételek, eszközigény

Az eszközigény a következőket foglalta magában: író- és rajzeszközök (tollak, filcek, grafit, színes ceruzák, zsírkréták, radír), rajzlapok, magazinok, csomagolópapír, flip chart papír, katron) ollók, ragasztó, tűzőgép, krepp papírok, feladatlapok. 

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.