"

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

2017. október 6-án, 800 órakor kezdődött az intézet ebédlőjében a hagyománynak számító megemlékezés az aradi vértanúkról. A megemlékezést közös imádsággal kezdtük, melyet kollégánk, Pető András baptista lelkész vezetett. A műsor első felében az előzetes részleg négy fiatalja foglalta össze az 1848-49-es eseményeket, mely alatt versekkel, zenei kíséretű projektoros illusztrációkkal vált színessé és drámai hangulatúvá az előadás. A műsorra Marosi Nagy János drámapedagógus készítette fel a fiatalokat.

A műsor a Himnusz közös eléneklésével zárult.

Jónás János emlékversenyen

Hét napig potyogtak a gólok

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő Jónás János emlékversenyen, kispályás fociban jeleskedhettek a fiatalok. Az intézet 12 csoportjából 8-8 fiatal nevezett a tornára. Színvonalas mérkőzések és igazi versenyszellem lengte be az intézetet. Az egyenes kiesések után kialakult az elődöntő és a döntő.  A kitűnő teljesítményeket külön díjazták a szervezők: legjobb kapus, legjobb védő, legtechnikásabb játékos, legsportszerűbb csatár, aranycipő.

Igazi sport ünnep volt, amelyet jövőre is megismétlünk.

Nyári programok:

Nyitnikék! és Bölcs Bagoly Tanoda tábor

A Nyitnikék! és a Bölcs Bagoly Tanoda nyári programjai párhuzamosan futottak az év végi vizsgák után, június második felében az intézetben. Ezek keretén belül a sportfoglalkozások és ügyességi játékok mellett számos interaktív előadást hallgathattak meg, élhettek át a fiatalok. A teljesség igénye nélkül: környezetvédelem, a madarak élete, a katonai élet szépségei, a javítóintézetek története, egészséges életmód, nehéz sorsú fiatalok példaképpé válása, családtervezés, drogprevenció, jóvátétel, a hit szerepe az emberi életben, mesefeldolgozás, mozgáskotta stb. A fiatalok nem csupán a sportolást élvezték – délutánonként egymás szavába vágva mesélték élményeiket a nevelőotthoni csoportokban.

Pedagógusnap 2017

Június 23-án reggel még úgy tűnt: ezt a rendezvényt el fogja mosni a vihar. A szerencse azonban ránk mosolygott, és délre már kitisztult az idő, így minden az eredeti elképzelés szerint zajlott. Pontban 13 órakor a platánfa alatt Pető András lelkipásztor szólt Istenhez és a jelenlévőkhöz, majd a növendékek egy szórakoztató műsort adtak elő Nagy János drámapedagógus felkészítésében, jól ismert verseket adva elő modern köntösbe bújtatva. Ezután Nagy Kálmán igazgató úr mondott rövid, de velős beszédet, melyben megköszönte a dolgozók egész éves, fáradságos munkáját, s rávilágított arra is, hogy évről évre egyre nehezebb kihívásokkal kell szembenézünk. A közös ebédre körülbelül fél kettőkor került sor. Ezt követően kötetlen beszélgetéssel, sportrendezvényekkel és főzőversennyel töltöttük a délutánt. Nagy örömünkre idén is sok nyugdíjas kolléga tudott eljönni a pedagógusnapra.

Gyermeknap, 2017

A nemzetközi gyermeknap alkalmából intézetünk idén május 26-án, pénteken szervezte meg egész napos rendezvénysorozatát. A már hagyománynak számító délelőtti többállomásos csillagtúrán egyszerre kellett használniuk a csoportoknak az ügyességet, az észt, az erőt. A Szertelen Egyesület már sok éve tart drogprevenciós témájú előadásokat, foglalkozásokat – ezúttal kvízzel készültek. Intézetünk fiataljai sporteszközöket, felszereléseket, kreatív eszközöket, játékokat kaptak az egyesülettől. A délutáni barátságos mérkőzéseken nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek is bemutathatták futballtudásukat. A BIT Egyesület a délelőtti állomásvezetés után a nap további részében elektromos ügyességei játékokat hozott a sportudvarra, amelyeket bátran kipróbálhattak a fiatalok. A programot egy színvonalas társastánc bemutató zárta.

Együttműködési megállapodás

a Kenézy Gyula Kórházzal és a Bocskai István Lövészdandárral

Magyarországon egyedülálló kezdeményezésként az EMMI Debreceni Javítóintézet két nagy múltú intézménnyel, a Kenézy Gyula Kórházzal, valamint a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárral kötött 2017. május 24-én együttműködési megállapodást. A program júniusban fog kezdődni. Az együttműködés a javítóintézet növendékei számára nyújt reszocializációs életpályamodellt. A növendékek nyomon követése, a társadalomba történő sikeres beilleszkedése évtizedek óta fontos célkitűzése a javítóintézetek világának.

 

 

A rendezvényt Szentgyörgyi János, a Kenézy Gyula kórház sajtóreferense nyitotta meg. Nagy Kálmán, az EMMI Debreceni Javítóintézet igazgatója röviden vázolta a megállapodás létrejöttének fontosságát. Beszédét követően Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok szólalt fel. Prioritásnak tekinti a haza védelmét, s kiemelte, az intézet növendékei számára ez a kezdeményezés egy komoly célt, vagy akár életutat is jelenthet. Katonának lenni fontos hivatás, elköteleződés.

Dr. Lampé Zsolt, a Kenézy Gyula Kórház főigazgatója már több éve működik együtt a két intézménnyel, s komoly sikerként könyveli el a kialakult jó kapcsolatot. A fiatalok számára életcéllá, hivatássá válhat a betegek gondozása, a segítségnyújtás. Megfigyelte, hogy az intézeti növendékek az átlagos kamaszoknál sokkal érzékenyebben

reagálnak a bajbajutottak megsegítésekor, így értelemszerű alternatívának tartja, hogy ezek a fiatalok a későbbiekben is a szociális szférában vagy az egészségügyi területen helyezkedjenek el.

Végül Szarka Attila, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezető-helyettese foglalta össze gondolatait, melyben a hátrányból indulást, a

kezdeti botlások súlyos következményeit emelte ki. A javítóintézetet megjárt fiatal felnőttek sokat küzdenek a társadalmi előítéletekkel. A legtöbb ajtó zárva marad számukra, bizonyos szakmák egyáltalán nem nyitnak feléjük.

 Ennek ellenére mindenki számára biztosítani kell a legfontosabb döntést: a korábbi, bizonytalan életvitel elengedését és a biztos szakma megszerzését. Védeni, ápolni, fejleszteni: ezt nyújtja a katonai és az egészségügyi pálya.

 

 

 

 

Intézeti röplabda bajnokság

április 26-28.

A mindennapi rutin, a délutáni program fontos részét képezi a házban a sportfoglalkozás: ezen belül az egyik legnépszerűbb sportnak számít a röplabdázás. Az éves programok között tehát nem csoda, ha az egyik leginkább várt verseny az intézeti szintű röplabda bajnokság. Egységben az erő, tartja a mondás: itt is érvényes, hogy a csapatmunka és összefogás a siker kulcsa a mérkőzések során.

Vetélkedő a roma kultúra napja alkalmából

Tavaszi hadjárat, Fót

április 20.

A költészet napja

április 11.

2017. 04. 25.

Házi rendezvényünk a roma kultúra napja alkalmából megrendezett, csoportok közti vetélkedő.

 

Ebben az évben 10, 3-5 fős csapat mérte össze tudását. A feladatok között volt térképismeret, cigány köszöntések használata, festmények beazonosítása, zenefelismerés és különféle, a roma kultúrát érintő témák kibontása.

 

A fiatalok sportszerűen, lelkesen vetélkedtek, és a csapatok egy-egy cigány költő versével is kiálltak a pódiumra. A Debreceni Javítóintézet fontos profilelemnek tekinti a fiatalok kulturális identitásának megismertetését és erősítését.

Hóátfúvás, zuhogó eső, jeges széllökések – mintha egy késő őszi napra virradt volna csütörtökön. Mégis az egyik legszebb tavaszi nap lett ez a javítóintézet számára, hiszen egy újabb országos szintű versenyen vehettek részt a kiválasztott fiatalok. A javítós fiúk a Fóti Gyermekotthonba utaztak, és egy nagyszabású vetélkedőn mérhették össze tudásukat és ügyességüket az 1848-49 forradalom tavaszi hadjáratának témájában. Az előzetes fiúk csapata skype-kapcsolattal tudta elvégezni a feladatokat. Mindkét csapatunk példásan helytállt; az I. versenykategóriában a javítós csapat a 3., a III. versenykategóriában az előzetes csapat az 1. helyezést érte el.

József Attila születésének évfordulója a magyar költészet napja. Már hagyománynak számít intézetünkben, hogy két fronton veszünk részt versmondó versenyen – az egyik helyszín az Aszódi Javítóintézetben, a másik pedig a mi intézetünkben van. Aszódra idén a költészet egy modern irányzatát, a rapet választották a fiúk produkció gyanánt. Annyira tetszett a közönségnek, hogy meg kellett ismételniük, versenyen kívül. A helyi versenyzők a klasszikus versmondás technikáját választották; a versek többsége József Attilához és más, 20. századi költőhöz volt köthető. Egy prózát is meghallgathattunk az egyik fiatal előadásában. A döntőt egy korábbi selejtező előzte meg. Mindkét helyszínen magas színvonalú produkciókat hallhattunk. Külön öröm volt, hogy a közönség igen fegyelmezetten, koncentrálva hallgatta végig a résztvevőket, ezzel emelvén az ünnep fényét. Az idei évben rekordszámú fiatal döntött úgy, hogy ezen a jeles napon szavalni fog; közel 40-en álltak színpadra, ami a jelenlegi létszámunk jelentős hányada volt.

Drogprevenció

Somnekaj

A BTESZ Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Közösségi Ellátása szakembere és egy külső előadó tartott beszélgetést az EMMI Debreceni Javítóintézet fiataljainak egy 8 hetes egészségmegőrző és drogprevenciós programsorozat kapcsán.

A nagy sikerű Somnekaj Gypsy musical stábja látogatást tett egy órácskára a javítóintézetbe, ahol a növendékeknek lehetőségük nyílt megismerni a produkció tagjait, életútjukat. A látogatás célja a növendékek motivációja, a helyes értékrend és ideakép bemutatása kötetlen beszélgetés formájában.

Afrikai egyetemisták karitatív programja

Főleg orvostanhallgatókat tömörítő csoport :   „GOD Evangelism Department,

New Covenant Church, Debrecen”

keresztény gyülekezet tagjai.

 

Többször szerveztek már jótékonysági látogatást debreceni Szociális Intézményekbe többek között Családok Átmeneti Otthonba, Idősek Otthonába, nagyon jó eredménnyel. Visszajelzések alapján, a korábban meglátogatott intézmények vissza várják a gyülekezet tagjait.

 

Felajánlásuk alapján áprilisban, a Javító intézetbe hozták jótékonysági programjukat.

 

Dolgozói értekezlet

2016 eredményei

2017. március 22-én minden dolgozó számára értekezletet tartott intézetünk vezetőtestülete, amely során a 2016-os évben bekövetkezett tendenciákról, változásokról és eredményekről tartották meg évértékelő beszédüket. Nagy Kálmán igazgató úr négy fő témakört bontott ki beszédében: környezeti tényezők, paradigmaváltás, feltételek és célok. Külön köszöntötte egykori igazgatónkat, Magyari Lászlót is, aki jelenlétével megtisztelte ülésünket. A pénzügyi helyzetről Gáborné Dr. Nagy Zsuzsa költségvetési referens beszélt. Oláh Péter igazgatóhelyettes úr részletesen beszámolt az elmúlt év strukturális változásairól, az ebből fakadó nehézségekről, valamint hangsúlyozta a szakmai területek közti jó kommunikációt és kooperációt. Kocsis Éva igazgatóhelyettes asszony továbbvitte a téma fonalát, és egyedi esetekre rávilágítva egészítette ki az elhangzottakat. Témaként felmerült intézetünk újítása, az elektronikus napló bevezetése, amelyet már több alkalommal mutattak be külső fórumokon is. A szakmai értekezlet végén Dr. Magyari Katalin növendékügyi előadó röviden beszámolt a pedagógusminősítési eljárás tavalyi eredményeiről, valamint tájékoztatást nyújtott az előttünk álló lehetőségekről.

A vezetőtestület minden tagja kiemelten megköszönte az intézet dolgozóinak kitartó, türelmes, és gyakran innovatív hozzáállását a napi munka elvégzéséhez.

B.E.K.

Asztalitenisz bajnokság

Pörgős szervák, sportszerű játék

Idén is nagy lelkesedés övezte az évente megrendezett asztalitenisz bajnokság tavaszi fordulóját. A fiatalok párban és egyéniben indulhattak a versenyen. Előbbi az összehangolt mozdulatokról, utóbbi az egyéni ötletekről, a saját stílussal való felülemelkedésről szólt. A fiatalok mindkét formában jeleskedtek – jól látszott az előzetes felkészülés. Külön dicséret illet minden indulót a sportszerű, koncentrált játékstílusért.

B.E.K.

Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról

„„Mit kíván a magyar nemzet!” címmel immáron 13-ik alkalommal rendeztünk az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezve történelmi vetélkedőt. Mind a tizenegy csoportunk versenybe szállt. Egy-egy verset mondtak el a csoportok első feladatként. A legszebben, mint később kiderült, a győztes 6-os csoport versenyzője mondta azt el. A további hét feladatot is legjobb tudásuk szerint igyekeztek megoldani a versenyzők. A legkisebbeket, a 16 év alattiakat nagyszerűen motiválták nevelőik, így egészen a második helyig jutottak. Külön jó volt látni, hogy büszkék voltak a fiatalok, hogy a megszerzett tudásukkal segíteni tudták csoportjukat.

Brainturbo Nyelviskola

2016 októberétől a Brainturbo Nyelviskola jóvoltából javítóintézeti nevelt fiatalok angol és német nyelvtanfolyamon vettek részt. A program a „Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő és a debreceni javítóintézeti növendékek tehetséggondozási célú, terápiás elemeket is tartalmazó idegen nyelvi képzése Brainturbo módszerrel” program keretében valósult meg 16 fő bevonásával. A tanfolyam 30 órás volt, helyszíne a Brainturbo Debreceni Nyelviskola.

A kurzus két részből áll, minden lecke 45 perces gépi órával kezdődött, ahol a nyelvtanuló fejhallgatón keresztül hallja és közben kivetítőn keresztül látja a leckét, majd 45 perces egyéni tanári órán kerülnek feldolgozásra a hallott és látott párbeszédek. A tanfolyam során a fiatalokban tudatosult, hogy a megbízható tudáshoz kitartás és türelem kell. Teljesítményüket folyamatosan mérték, ezek minden esetben fejlődést mutattak.

A nyelviskolában tapasztalt barátságos légkör, arra ösztönözte őket, hogy a pontos megjelenés, a rendezett öltözet, a hiánytalan felszerelés mennyire fontos. A fiatalok egyénileg jártak az órákra, a nagyvárosban való tájékozódást is elsajátították.

A jövőben is folytatódik a program, lehetővé vált a nyelviskola eszközeinek javítóintézetbe telepítésével előzetes fogvatartottak bevonása is, ahol 15 növendék tanulja a német nyelvet.

Ez a nap a hölgyeké – március 8.

A nemzetközi nőnap alkalmából a szervezők ezúttal egy vidám, felszabadult előadással várták intézetünk női dolgozóit a tanácsteremben március 8-án. Oláh Péter igazgatóhelyettes bevezetőjét Pető András lelkipásztor köszöntője követte, melyben rámutatott a nők sokrétű feladataira és lelkierejére. Ezután az intézet egyik legfiatalabb növendéke szavalt verset, majd Tóth Barna és Szabó Zsolt kollégák adtak elő egy vidám jelenetet a házasélet nehézségeiről (vagyis ki megy kinek az agyára?). A műsort Marosi Nagy János drámapedagógus saját dala zárta, melyet jó zenei adottságú kollégáival adott elő.

A műsor mellé egy kis ajándékkal is kedveskedtek a szervezők. A tulipán egy ősi női jelkép: sokan szerelemvirágnak is nevezik, illetve a nők mindennapi erejét és kitartását szimbolizálja.

                                                     B.E.K.

Teremfoci

Kétnapos tornán rúgták a bőrt a javítóintézetben

Kétnapos teremfoci kupa keretein belül mérték össze erejüket Debreceni Javítóintézetben élő fiatalok 2017. február 15-16. között.

 

A torna a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézet közös szervezésében valósult meg.

 

A szervezők célja az volt, hogy az intézmény növendékei számára – a játék és szurkolás élménye mellett - lehetőség nyíljon versenykörülmények között is felmérni egymás sport- és technikai teljesítményét.

A Debreceni Javítóintézetben kiemelt fontossággal bír mind a hasznos szabadidő eltöltés, mind a sportéletvitel lehetőségeinek biztosítása, így az intézmény igazgatója Nagy Kálmán nagy örömmel fogadta az Egyesület által 200 ezer Forint értékben felajánlott több mint harminc jó minőségű és tartós bőrlabdákat és egyéb sporteszközöket.

 

Buzás Lajos, az Egyesület elnöke elmondta, fontosnak tartják, hogy a felajánlott eszközökkel hosszútávon biztosítani tudja az intézmény a sport- és élményprogramok lehetőségét növendékei számára.

 

A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg

Álmaim” rajzverseny

február 7.

Az évek során hagyománnyá vált intézetünk rajzversenye, melyre a fiatalok már megrendezése előtt hetekkel várnak, mivel megfigyelhetően a zene, a tánc mellett a vizuális kifejezés igénye nagy náluk.

 

Az álmok megjelenítése nem csak az alváskor látott álomképek felelevenítésére, hanem az életben elérhető álmok bemutatására is lehetőséget nyújt. Februárban minden érdeklődő fiatal kifejezheti egy-egy rajzzal saját álmait, terveit, s láthatják egymás elkészített munkáit.

 

Helyszín: Tanácsterem. A rajzokat a helyszínen kell elkészíteni, A4-es méretben az alábbi technikák valamelyikével: grafika (ceruza, színes ceruza), vízfesték, tempera. A versenyhez szükséges eszközöket az intézet biztosítja.