"

"

A JAVÍTÓINTÉZET MISSZIÓJA

 

A javítóintézet a gyermekvédelmi ellátás rendszeréhez kapcsolódva a befogadott fiatalkorú bűnelkövetők emberi méltóságának tiszteletben tartásával és életkori szükségleteinek figyelembevételével olyan kompenzáló és korrigáló nevelést folytat, amellyel egyidejűleg törekszik a megelőző életút hiányainak pótlására és a bűnelkövetés hátterében rejlő hibás viszonyulási rendszer kijavítására a bűnismétlés megelőzése és a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében.

 (Standardizáló munkacsoport 2015.)

Linkek

   EMMI Debreceni Javítóintézet

Elérhetőségek

Társintézmények

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út. 173.

Telefon: (52) 486-327, fax: (52) 486-321

E-mail: dbjavito@dji.hu

Honlap: http://www.dji.hu

 

VEZETŐK INTÉZETBEN TARTÓZKODÁS RENDJE

 

munkanapokon:(H-P) 8:00 -18:00

ünnep - és munkaszüneti napokon: 8:00 -13:00

 

ÜGYFÉLKAPCSOLAT - VEZETŐ: Oláh Péter igazgatóhelyettes; Tel.: 06-52-486-327

 

NÖVENDÉKÜGYI HIVATAL: (H-CS) 7:30 – 16:00  (P) 7:30 – 13:30

 

IRÁNYÍTÓ SZERV: Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek

 

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest. Visegrádi u. 49.

https://szgyf.gov.hu/index.php/hu/

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Camping út. hrsz:4918/10

Telefon: (93) 688-100, fax: (93) 688-100

E-mail:  nkji@nkji.hu

Honlap: http://www.nkji.hu

 

VEZETŐK INTÉZETBEN TARTÓZKODÁS RENDJE

 

munkanapokon:(H-P) 8:00 -18:00

ünnep - és munkaszüneti napokon: 8:00 -13:00

 

NÖVENDÉKÜGYI HIVATAL: (H-CS) 7:30 – 16:00  (P) 7:30 – 13:30